Werken op onze school

De Gomarus is een reformatorische scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. De Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid zijn in ons onderwijs het richtsnoer. Toelating van leerlingen vindt plaats vanuit de opvatting dat de opvoeding thuis, op school en in de kerk op hoofdlijnen in overeenstemming moet zijn. Als school zien we het als onze taak om de boodschap van Gods Woord te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Daarbij past ook een veilig en gezellig schoolklimaat. Van onze medewerkers wordt verwacht dat zij lid zijn van één van de in het Verenigingsbestuur participerende kerkgenootschappen en dat zij de grondslag van de school van harte onderschrijven.

Binnen de school heerst een positieve en open sfeer. De docenten, zowel startende als zittende, worden deskundig begeleid door ervaren collega’s. Ook biedt de school een studiekostenregeling voor zij-instromers die hun bevoegdheid willen behalen. Als ondersteuning bij het lesgeven beschikt elke docent over een eigen laptop.

Onze school heeft sinds 2011 voor cluster 4 verwante problematiek drie satellietklassen opgestart, waar leerlingen aan het begin van de morgen en van de middag rust en structuur wordt geboden.
 

De school heeft circa 1700 leerlingen, verdeeld over twee locaties in Gorinchem. Binnen de school zijn de volgende afdelingen:
  • beroepenschool: afdelingen bouwtechniek, verzorging en handel & verkoop
  • mavo
  • havo
  • atheneum

Veel meer informatie over onze school vindt u op deze website of in onze schoolgids die u aan kunt vragen via info@gomarus.nl.

Een aantal opleidingen voor het behalen van uw bevoegdheid worden verzorgd door Driestar Hogeschool.

 

Momenteel hebben wij de volgende vacatures:

Vacatures

Functie: Lid Raad van Toezicht
FTE: circa 100 uur per jaar
Omschrijving:

 

In verband met het vertrek van één van onze leden als gevolg van periodiek aftreden zijn we op zoek naar een: Lid voor de Raad van Toezicht

De Gomarus Scholengemeenschap

De Gomarus is een reformatorische scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. De Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid zijn in ons onderwijs het richtsnoer. Wij zien het als onze taak om de boodschap van Gods Woord te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Toelating van leerlingen vindt plaats vanuit de opvatting dat de opvoeding thuis, op school en in de kerk op hoofdlijnen in overeenstemming moet zijn. De school heeft circa 1800 leerlingen. Op de Gomarus scholengemeenschap worden de opleidingen atheneum, havo en vmbo aangeboden. De school is ondergebracht in een stichting die ressorteert onder de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Reformatorische grondslag te Gorinchem. Binnen deze stichting is, conform de overheidseisen, een scheiding gemaakt tussen bestuur (College van Bestuur) en toezicht (Raad van Toezicht).

Profiel

De openstaande vacature betreft een lid die (als ondernemer) actief is in het bedrijfsleven en met die expertise een bijdrage levert aan de ontwikkeling van het onderwijs. Daarnaast dient betrokkene aantoonbare affiniteit met het (voortgezet) onderwijs te hebben.

Wij vragen

  • U bent lid van één van de in het bestuur van de Vereniging participerende kerkgenootschappen en onderschrijft de grondslag van de school van harte.
  • Om u als toezichthouder te kunnen verwelkomen, vragen wij een hbo/academisch werk- en denkniveau.
  • U heeft bestuurlijke kwaliteiten, meerjarige bestuurlijke ervaring en een relevant netwerk. U combineert dat met een heldere kijk op de ontwikkelingen in het onderwijs.
  • U beschikt over het vermogen om het College van Bestuur met raad (en als klankbord) terzijde te staan en toezicht te houden op het beleid van de stichting en het functioneren van het College van Bestuur.
  • U kunt deze werkzaamheden in teamverband uitoefenen.
  • U bewaart een juist evenwicht tussen gewenste betrokkenheid en professionele afstand.
  • U geeft blijk van integriteit en verantwoordelijkheidsgevoel.
  • U heeft inzicht in eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie stellen.

Wij bieden

Wij bieden u een boeiende taak binnen een inspirerende organisatie, zonder dat er sprake is van een dienstverband. De benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van eenmalige herbenoeming. Uitgaande van een vergaderplanning van ca. zes vergaderingen per jaar, de nodige voorbereidingstijd en verdieping in de ontwikkelingen binnen de sector, vergt de functie in totaal circa honderd uur per jaar. De vergaderingen vinden doorgaans plaats op vrijdag aan het eind van de middag, in het hoofdgebouw van de scholengemeenschap te Gorinchem. Honorering vindt plaats conform het vastgestelde honoreringsbeleid.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer T.A. Stoop, voorzitter van de Raad van Toezicht, tel. 078-6815723. Het profiel van de afzonderlijke functies binnen de Raad van Toezicht en het genoemde honoreringsbeleid kunt u opvragen bij mevr. G. Heuvelman, tel. (0183) 610362 of e­mail: gheuvelman@gomarus.nl

Solliciteren

U kunt uw sollicitatiebrief tot en met D.V. zaterdag 13 juni 2015 sturen naar: Secretariaat Gomarus Scholengemeenschap, t.a.v. mevr. G. Heuvelman, Postbus 425, 4200 AK Gorinchem. Dit kan ook per e­mail: gheuvelman@gomarus.nl. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op vrijdag 19 juni 2015.