Werken op onze school

De Gomarus is een reformatorische scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. De Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid zijn in ons onderwijs het richtsnoer. Toelating van leerlingen vindt plaats vanuit de opvatting dat de opvoeding thuis, op school en in de kerk op hoofdlijnen in overeenstemming moet zijn. Als school zien we het als onze taak om de boodschap van Gods Woord te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Daarbij past ook een veilig en gezellig schoolklimaat. Van onze medewerkers wordt verwacht dat zij lid zijn van één van de in het Verenigingsbestuur participerende kerkgenootschappen en dat zij de grondslag van de school van harte onderschrijven.

Binnen de school heerst een positieve en open sfeer. De docenten, zowel startende als zittende, worden deskundig begeleid door ervaren collega’s. Ook biedt de school een studiekostenregeling voor zij-instromers die hun bevoegdheid willen behalen. Als ondersteuning bij het lesgeven beschikt elke docent over een eigen laptop.

Onze school heeft sinds 2011 voor cluster 4 verwante problematiek drie satellietklassen opgestart, waar leerlingen aan het begin van de morgen en van de middag rust en structuur wordt geboden.
 

De school heeft circa 1700 leerlingen, verdeeld over twee locaties in Gorinchem. Binnen de school zijn de volgende afdelingen:
  • beroepenschool: afdelingen bouwtechniek, verzorging en handel & verkoop
  • mavo
  • havo
  • atheneum

Veel meer informatie over onze school vindt u op deze website of in onze schoolgids die u aan kunt vragen via info@gomarus.nl.

Een aantal opleidingen voor het behalen van uw bevoegdheid worden verzorgd door Driestar Hogeschool.

 

Momenteel hebben wij de volgende vacatures:

Vacatures

Functie: Assistent Leerlingzorg (MBO niveau 4)
FTE: 0,8 fte
Omschrijving:

Taakomschrijving Assistent Leerlingenzorg (0,8 fte)

De Assistent Leerlingenzorg is er ter ondersteuning van de S-klassen en/of de GP-setting (voorheen cluster 4). De taakomschrijving is opgebouwd in de hier onderstaande onderdelen.

Werkzaamheden

S-klas/GP-setting

In de S-klas worden de volgende taken door de Assistent Leerlingenzorg uitgevoerd:

 • Het verzamelen van lesmateriaal voor de vakken die in de setting worden gevolgd.
 • Het helpen plannen van lesinhoud en/of het huiswerk met een leerling.
 • Het helpen van de leerling door het werk van de leerling te controleren, overhoren en na te kijken.
 • Het maken van verslagen van gesprekken met ouders en AB-er en de voortgang in de klas in het leerlingvolgsysteem.
 • Leiding geven aan de groep wanneer de docent een gesprek met een individuele leerling voert.
 • Het uitzetten en verwerken van de evaluaties op de handelingsplannen.
 • Het begeleiden van individuele leerlingen.

Huiswerkservice

Bij de HWS worden de volgende taken door de Assistent Leerlingenzorg uitgevoerd:

 • Het plannen van het leer- en maakwerk wat de leerling voor de volgende dag moet maken.
 • Het overhoren van het geleerde werk met de leerling.
 • Het structuren en plannen van grote opdrachten.

Competenties

Organisatorisch

 • De Assistent Leerlingenzorg is in staat de taken die hierboven geschreven staan zelfstandig te kunnen plannen en uitvoeren.
 • De Assistent Leerlingenzorg is in staat door de organisatorische vaardigheden het goede voorbeeld voor leerlingen te geven.

Pedagogisch

 • De Assistent Leerlingenzorg is in staat de leerlingen in de S-klas/GP-setting individueel te begeleiden.
 • De Assistent Leerlingenzorg is in staat de leerlingen in de S-klas/GP-setting als groep te begeleiden.
 • De Assistent Leerlingenzorg heeft kennis van de verschillende stoornissen die voorkomen in de S-klas en heeft de tools om met deze verschillende stoornissen op een goede manier om te gaan.

Communicatief

 • De Assistent Leerlingenzorg is in staat op een positieve en probleemoplossende manier met de betrokkenen van de S-klas/GP-setting te communiceren.
 • De Assistent Leerlingenzorg is in staat om te communiceren op een manier die afgestemd is op de communicatieve vaardigheden van een individuele S-klasleerling/leerling uit GP-setting.

Profiel

- Je past qua identiteit binnen een reformatorische school.
- Meer informatie over het profiel van onze school vind je op http://www.gomarus.nl/Ik_wil_werken_bij_Gomarus.

Gewenste opleiding:  

MBO-4 SAW: Pedagogisch Medewerker 4 Jeugdzorg of een daaraan verwante opleiding.

Functiewaardering: schaal 6
 

Indien je vragen hebt, kun je contact opnemen met:
- mevr. E.J. Moerkerken-Stolk (coördinator leerlingenzorg): ejmoerkerken@gomarus.nl en/of
- dhr. L.W. Both (coördinator leerlingenzorg): lwboth@gomarus.nl

Sollicitatie
Als bovenstaande je aanspreekt, nodigen wij je uit om een sollicitatiebrief met motivatie en cv te schrijven en deze voor dinsdag 2 juni 2015 te mailen naar mevr. J. Dorst, secretaresse P&O: jdorst@gomarus.nl.

 

 

 

Functie: Coach Satellietklas
FTE: 0,5 fte
Omschrijving:

De satellietklas is bedoeld voor leerlingen die veel moeite hebben met (dag)structuur en gedragsregulatie. Zij worden hierin begeleid door de satellietcoach en de assistent leerlingenzorg. De reguliere klas blijft hun stamgroep. De diverse mogelijkheden die de school voor deze leerlingen biedt, worden arrangementen genoemd en verdeeld in de categorieën licht, medium en zwaar.

Een begeleider/ gedragsdeskundige satellietklas (s-klas) kent de leerlingen voor wie hij/zij werkt. Ook ondersteunt, adviseert en stuurt hij/zij de s-coaches en docenten bij het omgaan met s-klasleerlingen. Hij/zij legt onderwijs- en ondersteuningsbehoeften, in overleg met ouders en leerling, vast in een ontwikkelingsperspectief. Ook bewaakt hij/zij het begeleidingstraject voor leerlingen.

Taken
- Je bent verantwoordelijk voor de begeleiding van leerlingen met lichte tot middelzware gedragsproblemen. Hierbij hoort dat de leerlingen verschillende niveaus kunnen hebben en in verschillende leerjaren kunnen zitten.
- Je bent verantwoordelijk voor de professionele begeleiding van jouw leerlingen middels handelingsplannen, afgestemd op het ontwikkelperspectief.
- Je werkt samen met teamleden binnen en buiten de satellietklas aan de ontwikkeling van jouw leerlingen en van de school.
- Je voert gesprekken met ouders, interne en externe hulpverleners over de voortgang van leerlingen.
- Het programma bestaat uit doelgerichte begeleiding in afstemming met docenten en teamleiders in het primair proces.

Profiel
- Je past qua identiteit binnen een reformatorische school.
- Meer informatie over het profiel van onze school vind je op http://www.gomarus.nl/Ik_wil_werken_bij_Gomarus.
- Je hebt ervaring met, en kennis van, stoornissen zoals ADHD, ASS en ODD.
- Je hebt aantoonbaar pedagogische en didactische kwaliteiten.
- Je hebt een duidelijke werk- en denkstructuur.
- Je bent in staat om handelingsplannen op te stellen, uit te voeren en te bewaken.
- Je bent een teamplayer en in staat om contacten te onderhouden met vakdocenten, ouders en hulpverleningsinstanties.

- Je kunt omgaan met leerlingen die complex gedrag vertonen.
- Je bent in staat om het vertrouwen van leerlingen te winnen.
- Je beschikt over humor en relativeringsvermogen.
- Een vastgelopen leerling zie je als een uitdaging.
- Je bent bereid telkens opnieuw te beginnen met leerlingen.
- Je weet hoe je kunt handelen in geval van grensoverschrijdend verbaal of fysiek gedrag en je raakt er niet door uit balans.

- Je hebt een onderwijsbevoegdheid voor het VO of bent bereid die te behalen.
- Ervaring in de vorm van speciaal onderwijs is een aanbeveling.

Wij bieden
- Een goede werksfeer in een betrokken en professioneel team.
- Een beloning conform de cao VO

Overig
- Meewerkdagen kunnen tot de selectieprocedure behoren.
- De benoeming gaat in D.V. aanvang cursusjaar 2015-2016.
- De benoeming betreft een dienstverband in klokuren.

 

Indien je vragen hebt, kun je contact opnemen met:
- mevr. E.J. Moerkerken-Stolk (coördinator leerlingenzorg): ejmoerkerken@gomarus.nl en/of
- dhr. A.W.A. ter Harmsel (directeur Zorg): awaterharmsel@gomarus.nl

Sollicitatie
Als bovenstaande je aanspreekt, nodigen wij je uit om een sollicitatiebrief met motivatie en cv te schrijven en deze voor dinsdag 2 juni 2015 te mailen naar mevr. J. Dorst, secretaresse P&O: jdorst@gomarus.nl.

 

Functie: Onderwijsassistent Economie & Ondernemen
FTE: 0,5 fte
Omschrijving:

Wij zoeken een collega die:

 • mbo werk-denkniveau heeft
 • bij voorkeur ervaring in de detailhandel heeft
 • praktisch ingesteld is
 • flexibel is
 • feeling met de doelgroep heeft (12- tot 16-jarige bk-leerlingen)
 • een team-worker is
 • voldoet aan het profiel van onze school, zie http://www.gomarus.nl/Ik_wil_werken_bij_Gomarus

 Het betreft de volgende werkdagen:

- maandag
- woensdag
- donderdag

 Werkzaamheden:

-  ondersteunen praktijkafdeling/praktijklessen

Functiewaardering schaal 6

Indien je vragen hebt, kun je contact opnemen met:
- dhr. C. van Rijswijk, directeur onderwijs: cvanrijswijk@gomarus.nl voor algemene vragen
- dhr. J.W. van der Wal, sectieleider economie & ondernemen: jwvanderwal@gomarus.nl voor vragen over vakinhoud en lesmethodes.

Sollicitatie
Als bovenstaande je aanspreekt, nodigen wij je uit om een sollicitatiebrief met motivatie en cv te schrijven en deze voor dinsdag 2 juni 2015 te mailen naar mevr. J. Dorst, secretaresse P&O: jdorst@gomarus.nl.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

 

Functie: Docent zorg & welzijn vmbo-bk
FTE: 26 lesuren (onder voorbehoud)
Omschrijving:

Wij zijn voor het nieuwe schooljaar op zoek naar een docent zorg & welzijn. Je gaat lesgeven bij vmbo-bk voor 26 lesuren (onder voorbehoud).

De Gomarus is een reformatorische scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. De Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid zijn in ons onderwijs het richtsnoer. Toelating van leerlingen vindt plaats vanuit de opvatting dat de opvoeding thuis, op school en in de kerk op hoofdlijnen in overeenstemming moet zijn. Als school zien we het als onze taak om de boodschap van Gods Woord te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Daarbij past ook een veilig en gezellig schoolklimaat. Van onze medewerkers wordt verwacht dat zij lid zijn van één van de in het Verenigingsbestuur participerende kerkgenootschappen en dat zij de grondslag van de school van harte onderschrijven:
- Christelijke Gereformeerde Kerken
- Gereformeerde Gemeenten
- Gereformeerde Gemeenten in Nederland
- Hersteld Hervormde Kerk
- Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland
- Hervormde gemeenten op gereformeerde grondslag die zich, blijkens het beleidsplan van hun gemeente, gebonden weten aan de Heilige Schrift en de Drie Formulieren van Enigheid.

Wat zoeken wij?

 • Een nieuwe collega met een  2e graads lesbevoegdheid zorg & welzijn, of
 • Een nieuwe collega die de Pabo af gaat ronden of afgerond heeft, door wil stromen naar het VO en wil gaan studeren voor een lesbevoegdheid.

 Wat vragen wij?

 • Een collega die vol enthousiasme onze leerlingen het vak zorg & welzijn wil geven.
 • Een collega die ervaring heeft met het omgaan met onze jeugd.
 • Een collega die van harte onze grondslag onderschrijft.
 • Meer informatie over het profiel van onze school vind je op http://www.gomarus.nl/Ik_wil_werken_bij_Gomarus

 Wat bieden wij?

 • goede, professionele docentbegeleiding door ervaren en opgeleide docentbegeleiders en vakdocenten die je helpen bij het lesgeven voor de klas;
 • een laptop, zodat je op een docentenwerkplek of thuis je lessen kunt voorbereiden en in de klas met een beamer de lessen kan presenteren.


Indien je vragen hebt kun je contact opnemen met:
- dhr. C. van Rijswijk, directeur onderwijs: cvanrijswijk@gomarus.nl voor algemene vragen
- dhr. B.H. Dekker, personeelsadviseur: bhdekker@gomarus.nl voor vragen over arbeidsvoorwaarden en opleidingen
- mevr. P. de Lange, sectieleider: pdelange@gomarus.nl voor vragen over vakinhoud en lesmethodes.

Als het bovenstaande je aanspreekt, nodigen wij je uit om een sollicitatiebrief met motivatie en cv te schrijven en deze te mailen naar mevr. J. Dorst, secretaresse P&O: jdorst@gomarus.nl.

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Functie: Docent Nederlands havo/vwo
FTE: 21 reguliere lesuren en 10 lesuren vervanging wegens zwangerschapsverlof
Omschrijving:

Wij zijn voor volgend schooljaar op zoek naar een docent Nederlands voor 21 reguliere lesuren en 10 lesuren (tot december 2015) vervanging wegens zwangerschapsverlof. Je gaat lesgeven bij havo/vwo. 

De Gomarus is een reformatorische scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. De Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid zijn in ons onderwijs het richtsnoer. Toelating van leerlingen vindt plaats vanuit de opvatting dat de opvoeding thuis, op school en in de kerk op hoofdlijnen in overeenstemming moet zijn. Als school zien we het als onze taak om de boodschap van Gods Woord te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Daarbij past ook een veilig en gezellig schoolklimaat. Van onze medewerkers wordt verwacht dat zij lid zijn van één van de in het Verenigingsbestuur participerende kerkgenootschappen en dat zij de grondslag van de school van harte onderschrijven:
- Christelijke Gereformeerde Kerken
- Gereformeerde Gemeenten
- Gereformeerde Gemeenten in Nederland
- Hersteld Hervormde Kerk
- Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland
- Hervormde gemeenten op gereformeerde grondslag die zich, blijkens het beleidsplan van hun gemeente, gebonden weten aan de Heilige Schrift en de Drie Formulieren van Enigheid.

Wat zoeken wij?

 • Een nieuwe collega met een lesbevoegdheid Nederlands, of
 • Een nieuwe collega die de Pabo af gaat ronden of afgerond heeft.

 Wat vragen wij?

 • Een collega die vol enthousiasme onze leerlingen het vak Nederlands wil geven.
 • Een collega die ervaring heeft met het omgaan met onze jeugd.
 • Een collage die van harte onze grondslag onderschrijft.
 • Meer informatie over het profiel van onze school vind je op http://www.gomarus.nl/Ik_wil_werken_bij_Gomarus

 Wat bieden wij?

 • goede, professionele docentbegeleiding door ervaren en opgeleide docentbegeleiders en vakdocenten die je helpen bij het lesgeven voor de klas;
 • een laptop, zodat je op een docentenwerkplek of thuis je lessen kunt voorbereiden en in de klas met een beamer de lessen kan presenteren.


Indien je vragen hebt kun je contact opnemen met:
- dhr. C. van Rijswijk, directeur onderwijs: cvanrijswijk@gomarus.nl voor algemene vragen
- dhr. B.H. Dekker, personeelsadviseur: bhdekker@gomarus.nl voor vragen over arbeidsvoorwaarden en opleidingen
- mevr. J.N. de Wildt-Rentier, sectieleider: jndewildt@gomarus.nl voor vragen over vakinhoud en lesmethodes.

Als het bovenstaande je aanspreekt, nodigen wij je uit om een sollicitatiebrief met motivatie en cv te schrijven en deze te mailen naar mevr. J. Dorst, secretaresse P&O: jdorst@gomarus.nl.

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Functie: Docent Bouwen-Wonen-Interieur met afstudeerrichting schilderen/afwerkingstechnieken vmbo-b/lwoo/kader (op termijn evt. mbo niveau 2)
FTE: 8 lesuren/1,5 dag (onder voorbehoud)
Omschrijving:

Wij zijn voor het nieuwe schooljaar op zoek naar een docent Bouwen Wonen-Interieur. Je gaat lesgeven aan leerlingen vmbo Basisberoepsgericht, LWOO en Kaderberoepsgericht. Gezien de samenstelling van ons team en lessysteem (werkplekken structuur) is het belangrijk om als docent expertise te hebben op het schildersvak, daarnaast moet je openstaan om ook les te geven in timmeren, metselen en infra. Een combinatie met lesgeven wiskunde behoort tot de mogelijkheid.

De Gomarus is een reformatorische scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. De Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid zijn in ons onderwijs het richtsnoer. Toelating van leerlingen vindt plaats vanuit de opvatting dat de opvoeding thuis, op school en in de kerk op hoofdlijnen in overeenstemming is. Als school zien we het als onze taak om de boodschap van Gods Woord te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Daarbij past ook een veilig en gezellig schoolklimaat. Van onze medewerkers wordt verwacht dat zij lid zijn van één van de in het Verenigingsbestuur participerende kerkgenootschappen en dat zij de grondslag van de school van harte onderschrijven:
- Christelijke Gereformeerde Kerken
- Gereformeerde Gemeenten
- Gereformeerde Gemeenten in Nederland
- Hersteld Hervormde Kerk
- Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland
- Hervormde gemeenten op gereformeerde grondslag die zich, blijkens het beleidsplan van hun gemeente, gebonden weten aan de Heilige Schrift en de Drie Formulieren van Enigheid.

Wat zoeken wij?

 • Een nieuwe collega met een  2e graad lesbevoegdheid docent Bouwen- Wonen en Interieur met afstudeer richting schilderen/afwerkingstechnieken.
 • Een nieuwe collega bezig met het behalen van een  2e graads lesbevoegdheid docent Bouwen- Wonen en interieur met afstudeer richting afwerkingstechnieken.

 Wat vragen wij?

 • Een collega die vol enthousiasme onze leerlingen het vak Bouwen-Wonen en Interieur wil geven.
 • Een collega die een passie heeft voor de richting schilderen/afwerkingstechnieken, en daarnaast als teamspeler in een werkplekkenstructuur zijn steentje wil bijdragen.
 • Een collega die ervaring heeft met het omgaan met onze jeugd.
 • Een collega die van harte onze grondslag onderschrijft.
 • Meer informatie over het profiel van onze school vind je op http://www.gomarus.nl/Ik_wil_werken_bij_Gomarus

 Wat bieden wij?

 • goede, professionele docentbegeleiding door ervaren en opgeleide docentbegeleiders en vakdocenten die je helpen bij het lesgeven voor de klas;
 • een laptop, zodat je op een docentenwerkplek of thuis je lessen kunt voorbereiden en in de klas met een beamer de lessen kan presenteren.


Indien je vragen hebt kun je contact opnemen met:
- dhr. C. van Rijswijk, directeur onderwijs: cvanrijswijk@gomarus.nl voor algemene vragen
- dhr. B.H. Dekker, personeelsadviseur: bhdekker@gomarus.nl voor vragen over arbeidsvoorwaarden en opleidingen
- dhr. E. Akkerman, sectieleider: eakkermant@gomarus.nl voor vragen over vakinhoud en lesmethodes.

Als het bovenstaande je aanspreekt, nodigen wij je uit om een sollicitatiebrief met motivatie en cv te schrijven en deze te mailen naar mevr. J. Dorst, secretaresse P&O: jdorst@gomarus.nl.

 

Functie: Docent GP-setting (cluster 4)
FTE: 0,9 fte
Omschrijving:

Taken
- Je bent verantwoordelijk voor het onderwijsprogramma van een kleine groep leerlingen met zware gedragsproblemen (voorheen cluster 4). Hierbij hoort dat de leerlingen in die groep verschillende niveaus kunnen hebben en in verschillende leerjaren kunnen zitten.
- Je bent verantwoordelijk voor de professionele begeleiding van jouw leerlingen middels handelingsplannen, afgestemd op het ontwikkelperspectief.
- Je werkt samen met teamleden aan de ontwikkeling van jouw groep en van de school.
- Je voert gesprekken met ouders, interne en externe hulpverleners over de voortgang van leerlingen.
- Het onderwijsprogramma bestaat uit individuele en klassikale lessen.

Profiel
- Je past qua identiteit binnen een reformatorische school.
- Meer informatie over het profiel van onze school vind je op http://www.gomarus.nl/Ik_wil_werken_bij_Gomarus.
- Je hebt ervaring met, en kennis van, stoornissen zoals ADHD, ASS en ODD.
- Je hebt aantoonbaar pedagogische en didactische kwaliteiten.
- Je hebt een duidelijke werk- en denkstructuur.
- Je bent in staat om handelingsplannen op te stellen, uit te voeren en te bewaken.


- Je kunt omgaan met leerlingen die complex gedrag vertonen.
- Een vastgelopen leerling zie je als een uitdaging.
- Je kunt groepsprocessen beïnvloeden en er leiding aan geven.
- Je hebt een duidelijke werk- en denkstructuur.
- Je bent een teamplayer.
- Je bent bereid telkens opnieuw te beginnen met leerlingen.
- Je weet hoe je kunt handelen in geval van grensoverschrijdend verbaal of fysiek gedrag en je raakt er niet door uit balans.

- Je hebt een onderwijsbevoegdheid of bent bereid die te behalen.
- Ervaring in de vorm van speciaal onderwijs is een aanbeveling.

Wij bieden
- Een goede werksfeer in een betrokken en professioneel team.
- Een beloning conform de cao VO

Overig
- Meewerkdagen kunnen tot de selectieprocedure behoren.
- De benoeming gaat in D.V. aanvang cursusjaar 2015-2016.

 

Indien je vragen hebt, kun je contact opnemen met:
- dhr. A.W.A. ter Harmsel (directeur Zorg): awaterharmsel@gomarus.nl  en/of
- dhr. L.W. Both (coördinator leerlingenzorg): lwboth@gomarus.nl

Sollicitatie
Als bovenstaande je aanspreekt, nodigen wij je uit om een sollicitatiebrief met motivatie en cv te schrijven en deze voor dinsdag 2 juni 2015 te mailen naar mevr. J. Dorst, secretaresse P&O: jdorst@gomarus.nl.

 

Functie: Docent maatschappijleer vmbo
FTE: 19 lesuren
Omschrijving:

Wij zijn voor volgend schooljaar op zoek naar een docent maatschappijleer voor 19 lesuren. Je gaat lesgeven bij het vmbo. 

De Gomarus is een reformatorische scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. De Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid zijn in ons onderwijs het richtsnoer. Toelating van leerlingen vindt plaats vanuit de opvatting dat de opvoeding thuis, op school en in de kerk op hoofdlijnen in overeenstemming moet zijn. Als school zien we het als onze taak om de boodschap van Gods Woord te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Daarbij past ook een veilig en gezellig schoolklimaat. Van onze medewerkers wordt verwacht dat zij lid zijn van één van de in het Verenigingsbestuur participerende kerkgenootschappen en dat zij de grondslag van de school van harte onderschrijven:
- Christelijke Gereformeerde Kerken
- Gereformeerde Gemeenten
- Gereformeerde Gemeenten in Nederland
- Hersteld Hervormde Kerk
- Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland
- Hervormde gemeenten op gereformeerde grondslag die zich, blijkens het beleidsplan van hun gemeente, gebonden weten aan de Heilige Schrift en de Drie Formulieren van Enigheid.

Wat zoeken wij?

 • Een nieuwe collega met een lesbevoegdheid maatschappijleer, of
 • Een nieuwe collega die de Pabo af gaat ronden of afgerond heeft.

 Wat vragen wij?

 • Een collega die vol enthousiasme onze leerlingen het vak maatschappijleer wil geven.
 • Een collega die ervaring heeft met het omgaan met onze jeugd.
 • Een collage die van harte onze grondslag onderschrijft.
 • Meer informatie over het profiel van onze school vind je op http://www.gomarus.nl/Ik_wil_werken_bij_Gomarus

 Wat bieden wij?

 • goede, professionele docentbegeleiding door ervaren en opgeleide docentbegeleiders en vakdocenten die je helpen bij het lesgeven voor de klas;
 • een laptop, zodat je op een docentenwerkplek of thuis je lessen kunt voorbereiden en in de klas met een beamer de lessen kan presenteren.


Indien je vragen hebt kun je contact opnemen met:
- dhr. C. van Rijswijk, directeur onderwijs: cvanrijswijk@gomarus.nl voor algemene vragen
- dhr. B.H. Dekker, personeelsadviseur: bhdekker@gomarus.nl voor vragen over arbeidsvoorwaarden en opleidingen
- dhr. J.F. Benschop, sectieleider maatschappijleer: jfbenschop@gomarus.nl voor vragen over vakinhoud en lesmethodes.

Als het bovenstaande je aanspreekt, nodigen wij je uit om een sollicitatiebrief met motivatie en cv te schrijven en deze voor 2 juni 2015 te mailen naar mevr. J. Dorst, secretaresse P&O: jdorst@gomarus.nl.

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.