Momenteel hebben wij de volgende vacatures:

Vacatures

Functie: Gedragsdeskundige/zorgcoördinator
FTE: 20 uur per week tot aug, daarna 15 uur per week
Omschrijving:

Wij zijn op zoek naar een gedragsdeskundige/zorgcoördinator vanaf 1 februari 2018.

De Gomarus is een reformatorische scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. De Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid zijn in ons onderwijs het richtsnoer. Toelating van leerlingen vindt plaats vanuit de opvatting dat de opvoeding thuis, op school en in de kerk op hoofdlijnen in overeenstemming moet zijn. Als school zien we het als onze taak om de boodschap van Gods Woord te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Daarbij past ook een veilig en gezellig schoolklimaat. Van onze medewerkers wordt verwacht dat zij lid zijn van één van de in het Verenigingsbestuur participerende kerkgenootschappen en dat zij de grondslag van de school van harte onderschrijven:
- Christelijke Gereformeerde Kerken
- Gereformeerde Gemeenten
- Gereformeerde Gemeenten in Nederland
- Hersteld Hervormde Kerk
- Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland
- Hervormde gemeenten op gereformeerde grondslag die zich, blijkens het beleidsplan van hun gemeente, gebonden weten aan de Heilige Schrift en de Drie Formulieren van Enigheid.

Deze vacature is met ingang van D.V. 1 februari 2018 en is als volgt opgebouwd:
Van 1 februari tot 1 augustus 2018 (ongeveer 20 uur per week; tenminste op donderdag beschikbaar; werktijdfactor 0,5), per schooljaar:    
- Coach Shakespeare  50 uur
- Gedragsdeskundige team Medisch Passend Onderwijs  160 uur
- Gedragsdeskundige/zorgcoördinator 607 uur

Vanaf 1 augustus 2018 (ongeveer 15 uur per week; tenminste op donderdag beschikbaar; werktijdfactor 0,36), per schooljaar: 
- Gedragsdeskundige/zorgcoördinator 607 uur

Taakinhoud:  

 • De zorgcoördinator is met name voor de mentoren en teamleiders in het onderbouw havo/vwo-team het eerste aanspreekpunt als het gaat om leerlingbegeleiding. Hij/zij zoekt op een professionele manier samen met hen binnen de zorgstructuur van onze school of daarbuiten naar de juiste ondersteuning voor de leerlingen en collega’s.
 • Als gedragsdeskundige is hij/zij betrokken bij de coaches en assistentes van het team Medisch Passend Onderwijs. Dit team is er voor de begeleiding van leerlingen, die belemmerd worden vanwege problemen met zicht en gehoor en/of langdurig ziek zijn of een handicap hebben.
 • De coaching van docenten, die actief zijn binnen Shakespeare houdt in dat kennis en inzichten vanuit de theorie vertaald worden ten behoeve van vwo-leerlingen, die extra uitdaging krijgen.

 De zorgcoördinator/ gedragsdeskundige werkt onder aansturing van de teamleider leerlingenzorg.

Taken:

 De gedragsdeskundige 

 • Is eerste aanspreekpunt bij zorgvragen van teamleiders en mentoren en beslist in overleg over het vervolgtraject:
 • Adviseert over ondersteuning binnen het primair proces.
 • Levert een  constructieve bijdrage aan het Intern Zorg Overleg (IZO) en Zorg Advies Team (ZAT). De vergaderingen zijn op donderdag.
 • Coördineert in acute dienstverlening.
 • Coacht leerlingen op het gebied van gedrag of leren.
 • Coacht mentoren en vakdocenten in het omgaan met leerlingen, die extra zorg of extra uitdaging behoeven.
 • Is verantwoordelijk voor de continuïteit van de ondersteuning van leerlingen.
 • Is medeverantwoordelijk voor de dossiers van de zorgleerlingen in het leerlingvolgsysteem (SOM) en voor het opstellen en uitvoeren van het Ontwikkelingsperspectief (OPP).
 • Ondersteunt de coaches van het team Medisch Passend Onderwijs in het omgaan met leerlingen, ouders en externe contacten.
 • Draagt bij aan kennis over psycho-educatie t.b.v. vakdocenten, eventueel na observaties in de klas.
 • Is aanwezig bij intakegesprekken van nieuwe leerlingen met een ondersteuningsvraag.
 • Kan vragenlijsten afnemen om meer zicht te krijgen op de sociaal-emotionele ontwikkeling en leerachterstanden bij leerlingen.

Profiel:
Leerlingen die extra ondersteuning vragen, hebben een plaats in je hart. Je vindt het een uitdaging om aan te sturen en te coachen. Je bent in staat om goed samen te werken met collega’s en hebt overzicht over de verschillende lijnen binnen onderwijs en hulpverlening. Je hebt aantoonbaar actuele kennis van gedrags- en ontwikkelingsstoornissen en zicht op de bijbehorende onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Ervaring in het onderwijs biedt meerwaarde voor deze functie. Je hebt een afgeronde opleiding als (ortho)pedagoog of (jeugd)psycholoog. Het is een pré als je de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) hebt.

Functiewaardering:
Schaal 10 

Informatie:
Voor meer informatie over bovenstaande kun je contact opnemen met de teamleider leerlingenzorg, drs. L.W. Both: 0183-610361 (school), 06-48595365 (privé) of lwboth@gomarus.nl).

Als het bovenstaande je aanspreekt, nodigen wij je uit om voor D.V. woensdag 25 oktober 2017 een sollicitatiebrief met motivatie en CV te schrijven en deze te mailen naar mevr. J. Dorst, secretaresse P&O: jdorst@gomarus.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Functie: Docent Frans obhv
FTE: 26 lesuren
Omschrijving:

Wij zijn per direct op zoek naar een docent Frans. Je gaat 26 uur lesgeven in het team onderbouw havo/vwo.

De Gomarus is een reformatorische scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. De Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid zijn in ons onderwijs het richtsnoer. Toelating van leerlingen vindt plaats vanuit de opvatting dat de opvoeding thuis, op school en in de kerk op hoofdlijnen in overeenstemming moet zijn. Als school zien we het als onze taak om de boodschap van Gods Woord te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Daarbij past ook een veilig en gezellig schoolklimaat. Van onze medewerkers wordt verwacht dat zij lid zijn van één van de in het Verenigingsbestuur participerende kerkgenootschappen en dat zij de grondslag van de school van harte onderschrijven:
- Christelijke Gereformeerde Kerken
- Gereformeerde Gemeenten
- Gereformeerde Gemeenten in Nederland
- Hersteld Hervormde Kerk
- Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland
- Hervormde gemeenten op gereformeerde grondslag die zich, blijkens het beleidsplan van hun gemeente, gebonden weten aan de Heilige Schrift en de Drie Formulieren van Enigheid.

Wat zoeken wij?

 • een collega met een tweedegraads lesbevoegdheid Frans, of
 • een student die bezig is met het afronden van een studie docent Frans, of
 • een collega die de Pabo af gaat ronden of afgerond heeft, door wil stromen naar het VO en wil gaan studeren voor een lesbevoegdheid.

 Wat vragen wij?

 • Een collega die vol enthousiasme onze leerlingen het vak Frans wil geven.
 • Een collega die ervaring heeft met het omgaan met jeugd.
 • Een collega die van harte onze grondslag onderschrijft.
 • Meer informatie over het profiel van onze school vind je op http://www.gomarus.nl/Ik_wil_werken_bij_Gomarus

 Wat bieden wij?

 • goede, professionele docentbegeleiding door ervaren en opgeleide docentbegeleiders en vakdocenten die je helpen bij het lesgeven voor de klas;
 • een laptop, zodat je op een docentenwerkplek of thuis je lessen kunt voorbereiden en in de klas met een beamer de lessen kan presenteren.


Indien je vragen hebt kun je contact opnemen met:
- dhr. C. van Rijswijk, directeur onderwijs: cvanrijswijk@gomarus.nl voor algemene vragen
- dhr. B.H. Dekker, personeelsadviseur: bhdekker@gomarus.nl voor vragen over arbeidsvoorwaarden
- mevr. J. Verheij, sectieleider: jverheij@gomarus.nl voor vragen over vakinhoud en lesmethodes. 

Als het bovenstaande je aanspreekt, nodigen wij je uit om een sollicitatiebrief met motivatie en CV te schrijven en deze te mailen naar mevr. J. Dorst, secretaresse P&O: jdorst@gomarus.nl.

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Functie: Docent Engels obhv
FTE: 26 lesuren
Omschrijving:

Wij zijn op zoek naar een docent Engels. Je gaat 26 uur lesgeven in het team obhv.

De Gomarus is een reformatorische scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. De Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid zijn in ons onderwijs het richtsnoer. Toelating van leerlingen vindt plaats vanuit de opvatting dat de opvoeding thuis, op school en in de kerk op hoofdlijnen in overeenstemming moet zijn. Als school zien we het als onze taak om de boodschap van Gods Woord te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Daarbij past ook een veilig en gezellig schoolklimaat. Van onze medewerkers wordt verwacht dat zij lid zijn van één van de in het Verenigingsbestuur participerende kerkgenootschappen en dat zij de grondslag van de school van harte onderschrijven:
- Christelijke Gereformeerde Kerken
- Gereformeerde Gemeenten
- Gereformeerde Gemeenten in Nederland
- Hersteld Hervormde Kerk
- Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland
- Hervormde gemeenten op gereformeerde grondslag die zich, blijkens het beleidsplan van hun gemeente, gebonden weten aan de Heilige Schrift en de Drie Formulieren van Enigheid.

Wat zoeken wij?

 • Een collega met een tweedegraads lesbevoegdheid Engels.

 Wat vragen wij?

 • Een collega die vol enthousiasme onze leerlingen het vak Engels wil geven.
 • Een collega die ervaring heeft met het omgaan met jeugd.
 • Een collega die van harte onze grondslag onderschrijft.
 • Meer informatie over het profiel van onze school vind je op http://www.gomarus.nl/Ik_wil_werken_bij_Gomarus

 Wat bieden wij?

 • goede, professionele docentbegeleiding door ervaren en opgeleide docentbegeleiders en vakdocenten die je helpen bij het lesgeven voor de klas;
 • een laptop, zodat je op een docentenwerkplek of thuis je lessen kunt voorbereiden en in de klas met een beamer de lessen kan presenteren.


Indien je vragen hebt kun je contact opnemen met:
- dhr. C. van Rijswijk, directeur onderwijs: cvanrijswijk@gomarus.nl voor algemene vragen
- dhr. B.H. Dekker, personeelsadviseur: bhdekker@gomarus.nl voor vragen over arbeidsvoorwaarden en opleidingen
- dhr. P.W. Meerkerk, sectieleider: pwmeerkerk@gomarus.nl voor vragen over vakinhoud en lesmethodes.

Als het bovenstaande je aanspreekt, nodigen wij je uit om een sollicitatiebrief met motivatie en cv te schrijven en deze te mailen naar mevr. J. Dorst, secretaresse P&O: jdorst@gomarus.nl.

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.