Momenteel hebben wij de volgende vacatures:

Vacatures

Functie: Docent godsdienst
FTE: 12 lesuren
Omschrijving:

Voor het nieuwe schooljaar zijn wij, i.v.m. ziekte, op zoek naar een docent godsdienst. Je gaat 12 uur lesgeven.

De Gomarus is een reformatorische scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. De Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid zijn in ons onderwijs het richtsnoer. Toelating van leerlingen vindt plaats vanuit de opvatting dat de opvoeding thuis, op school en in de kerk op hoofdlijnen in overeenstemming moet zijn. Als school zien we het als onze taak om de boodschap van Gods Woord te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Daarbij past ook een veilig en gezellig schoolklimaat. Van onze medewerkers wordt verwacht dat zij lid zijn van één van de in het Verenigingsbestuur participerende kerkgenootschappen en dat zij de grondslag van de school van harte onderschrijven:
- Christelijke Gereformeerde Kerken
- Gereformeerde Gemeenten
- Gereformeerde Gemeenten in Nederland
- Hersteld Hervormde Kerk
- Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland
- Hervormde gemeenten op gereformeerde grondslag die zich, blijkens het beleidsplan van hun gemeente, gebonden weten aan de Heilige Schrift en de Drie Formulieren van Enigheid.

Wat zoeken wij?

 • nieuwe collega's met een 2e graads lesbevoegdheid godsdienst, of
 • studenten die voor een 2e graads lesbevoegdheid godsdienst studeren.

 Wat vragen wij?

 • Collega's die vol enthousiasme onze leerlingen het vak godsdienst willen geven.
 • Collega's die ervaring hebben met het omgaan met onze jeugd.
 • Collage's die van harte onze grondslag onderschrijven. 
 • Collega's die voldoen aan het profiel van onze school, zie http://www.gomarus.nl/Ik_wil_werken_bij_Gomarus

 Wat bieden wij?

 • goede, professionele docentbegeleiding door ervaren en opgeleide docentbegeleiders en vakdocenten die je helpen bij het lesgeven voor de klas;
 • een laptop, zodat je op een docentenwerkplek of thuis je lessen kunt voorbereiden en in de klas met een beamer de lessen kan presenteren.

 Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met dhr. J.F. Benschop, sectieleider godsdienst: jfbenschop@gomarus.nl of dhr. C. van Rijswijk, directeur onderwijs: cvanrijswijk@gomarus.nl.

 Als het bovenstaande je aanspreekt, nodigen wij je uit om voor D.V. 16 mei een sollicitatiebrief met motivatie en cv te schrijven en deze te mailen naar mevr. J. Dorst, secretaresse P&O: jdorst@gomarus.nl.

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Functie: Docent Frans obhv
FTE: 26 lesuren
Omschrijving:

Voor het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar een docent Frans. Je gaat 26 uur lesgeven in het team onderbouw havo/vwo.

De Gomarus is een reformatorische scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. De Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid zijn in ons onderwijs het richtsnoer. Toelating van leerlingen vindt plaats vanuit de opvatting dat de opvoeding thuis, op school en in de kerk op hoofdlijnen in overeenstemming moet zijn. Als school zien we het als onze taak om de boodschap van Gods Woord te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Daarbij past ook een veilig en gezellig schoolklimaat. Van onze medewerkers wordt verwacht dat zij lid zijn van één van de in het Verenigingsbestuur participerende kerkgenootschappen en dat zij de grondslag van de school van harte onderschrijven:
- Christelijke Gereformeerde Kerken
- Gereformeerde Gemeenten
- Gereformeerde Gemeenten in Nederland
- Hersteld Hervormde Kerk
- Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland
- Hervormde gemeenten op gereformeerde grondslag die zich, blijkens het beleidsplan van hun gemeente, gebonden weten aan de Heilige Schrift en de Drie Formulieren van Enigheid.

Wat zoeken wij?

 • een collega met een tweedegraads lesbevoegdheid Frans, of
 • een student die bezig is met het afronden van een studie docent Frans, of
 • een collega die de Pabo af gaat ronden of afgerond heeft, door wil stromen naar het VO en wil gaan studeren voor een lesbevoegdheid.

 Wat vragen wij?

 • Een collega die vol enthousiasme onze leerlingen het vak Frans wil geven.
 • Een collega die ervaring heeft met het omgaan met jeugd.
 • Een collega die van harte onze grondslag onderschrijft.
 • Meer informatie over het profiel van onze school vind je op http://www.gomarus.nl/Ik_wil_werken_bij_Gomarus

 Wat bieden wij?

 • goede, professionele docentbegeleiding door ervaren en opgeleide docentbegeleiders en vakdocenten die je helpen bij het lesgeven voor de klas;
 • een laptop, zodat je op een docentenwerkplek of thuis je lessen kunt voorbereiden en in de klas met een beamer de lessen kan presenteren.


Indien je vragen hebt kun je contact opnemen met:
- dhr. C. van Rijswijk, directeur onderwijs: cvanrijswijk@gomarus.nl voor algemene vragen
- dhr. B.H. Dekker, personeelsadviseur: bhdekker@gomarus.nl voor vragen over arbeidsvoorwaarden
- mevr. J. Verheij, sectieleider: jverheij@gomarus.nl voor vragen over vakinhoud en lesmethodes. 

Als het bovenstaande je aanspreekt, nodigen wij je uit om voor D.V. 16 mei een sollicitatiebrief met motivatie en CV te schrijven en deze te mailen naar mevr. J. Dorst, secretaresse P&O: jdorst@gomarus.nl.

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Functie: Docent Engels vmbo-basis
FTE: 20 lesuren
Omschrijving:

Voor het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar een docent Engels. Je gaat lesgeven bij vmbo-basis.

De Gomarus is een reformatorische scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. De Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid zijn in ons onderwijs het richtsnoer. Toelating van leerlingen vindt plaats vanuit de opvatting dat de opvoeding thuis, op school en in de kerk op hoofdlijnen in overeenstemming moet zijn. Als school zien we het als onze taak om de boodschap van Gods Woord te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Daarbij past ook een veilig en gezellig schoolklimaat. Van onze medewerkers wordt verwacht dat zij lid zijn van één van de in het Verenigingsbestuur participerende kerkgenootschappen en dat zij de grondslag van de school van harte onderschrijven:
- Christelijke Gereformeerde Kerken
- Gereformeerde Gemeenten
- Gereformeerde Gemeenten in Nederland
- Hersteld Hervormde Kerk
- Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland
- Hervormde gemeenten op gereformeerde grondslag die zich, blijkens het beleidsplan van hun gemeente, gebonden weten aan de Heilige Schrift en de Drie Formulieren van Enigheid.

Wat zoeken wij?

 • een collega met een tweedegraads lesbevoegdheid Engels, of
 • een student die bezig is met het afronden van een studie docent Engels, of
 • een collega die de Pabo af gaat ronden of afgerond heeft, door wil stromen naar het VO en wil gaan studeren voor een lesbevoegdheid.

 Wat vragen wij?

 • Een collega die vol enthousiasme onze leerlingen het vak Engels wil geven.
 • Een collega die ervaring heeft met het omgaan met onze jeugd.
 • Een collega die van harte onze grondslag onderschrijft.
 • Meer informatie over het profiel van onze school vind je op http://www.gomarus.nl/Ik_wil_werken_bij_Gomarus

 Wat bieden wij?

 • goede, professionele docentbegeleiding door ervaren en opgeleide docentbegeleiders en vakdocenten die je helpen bij het lesgeven voor de klas;
 • een laptop, zodat je op een docentenwerkplek of thuis je lessen kunt voorbereiden en in de klas met een beamer de lessen kan presenteren.


Indien je vragen hebt kun je contact opnemen met:
- dhr. C. van Rijswijk, directeur onderwijs: cvanrijswijk@gomarus.nl voor algemene vragen
- dhr. B.H. Dekker, personeelsadviseur: bhdekker@gomarus.nl voor vragen over arbeidsvoorwaarden en opleidingen
- dhr. P.W. Meerkerk, sectieleider: pwmeerkerk@gomarus.nl voor vragen over vakinhoud en lesmethodes.

Als het bovenstaande je aanspreekt, nodigen wij je uit om voor D.V. 16 mei een sollicitatiebrief met motivatie en cv te schrijven en deze te mailen naar mevr. J. Dorst, secretaresse P&O: jdorst@gomarus.nl.

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Functie: Docent biologie vmbo-bk
FTE: 22 lesuren
Omschrijving:

Voor het nieuwe schooljaar zijn wij, i.v.m. ziekte, op zoek naar een docent biologie. Je gaat 22 uur lesgeven in het team vmbo-basis/kader. 

De Gomarus is een reformatorische scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. De Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid zijn in ons onderwijs het richtsnoer. Toelating van leerlingen vindt plaats vanuit de opvatting dat de opvoeding thuis, op school en in de kerk op hoofdlijnen in overeenstemming moet zijn. Als school zien we het als onze taak om de boodschap van Gods Woord te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Daarbij past ook een veilig en gezellig schoolklimaat. Van onze medewerkers wordt verwacht dat zij lid zijn van één van de in het Verenigingsbestuur participerende kerkgenootschappen en dat zij de grondslag van de school van harte onderschrijven:
- Christelijke Gereformeerde Kerken
- Gereformeerde Gemeenten
- Gereformeerde Gemeenten in Nederland
- Hersteld Hervormde Kerk
- Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland
- Hervormde gemeenten op gereformeerde grondslag die zich, blijkens het beleidsplan van hun gemeente, gebonden weten aan de Heilige Schrift en de Drie Formulieren van Enigheid.

Wat zoeken wij?

 • een collega met een tweedegraads lesbevoegdheid biologie, of
 • een student die bezig is met het afronden van een studie docent biologie

 Wat vragen wij?

 • Een collega die vol enthousiasme onze leerlingen het vak biologie wil geven.
 • Een collega die ervaring heeft met het omgaan met onze jeugd.
 • Een collega die van harte onze grondslag onderschrijft.
 • Meer informatie over het profiel van onze school vind je op http://www.gomarus.nl/Ik_wil_werken_bij_Gomarus

 Wat bieden wij?

 • goede, professionele docentbegeleiding door ervaren en opgeleide docentbegeleiders en vakdocenten die je helpen bij het lesgeven voor de klas;
 • een laptop, zodat je op een docentenwerkplek of thuis je lessen kunt voorbereiden en in de klas met een beamer de lessen kan presenteren.


Indien je vragen hebt kun je contact opnemen met:
- dhr. C. van Rijswijk, directeur onderwijs: cvanrijswijk@gomarus.nl voor algemene vragen
- dhr. B.H. Dekker, personeelsadviseur: bhdekker@gomarus.nl voor vragen over arbeidsvoorwaarden en opleidingen
- dhr. J.W. Kortleven, sectieleider: jwkortleven@gomarus.nl voor vragen over vakinhoud en lesmethodes.

Als het bovenstaande je aanspreekt, nodigen wij je uit om voor D.V. 16 mei een sollicitatiebrief met motivatie en cv te schrijven en deze te mailen naar mevr. J. Dorst, secretaresse P&O: jdorst@gomarus.nl.

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Functie: Docent Nederlands
FTE: 15 lesuren
Omschrijving:

Voor het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar een docent Nederlands. Je gaat lesgeven voor 15 lesuren.

De Gomarus is een reformatorische scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. De Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid zijn in ons onderwijs het richtsnoer. Toelating van leerlingen vindt plaats vanuit de opvatting dat de opvoeding thuis, op school en in de kerk op hoofdlijnen in overeenstemming moet zijn. Als school zien we het als onze taak om de boodschap van Gods Woord te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Daarbij past ook een veilig en gezellig schoolklimaat. Van onze medewerkers wordt verwacht dat zij lid zijn van één van de in het Verenigingsbestuur participerende kerkgenootschappen en dat zij de grondslag van de school van harte onderschrijven:
- Christelijke Gereformeerde Kerken
- Gereformeerde Gemeenten
- Gereformeerde Gemeenten in Nederland
- Hersteld Hervormde Kerk
- Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland
- Hervormde gemeenten op gereformeerde grondslag die zich, blijkens het beleidsplan van hun gemeente, gebonden weten aan de Heilige Schrift en de Drie Formulieren van Enigheid.

Wat zoeken wij?

 • Een nieuwe collega met een lesbevoegdheid Nederlands, of
 • Een student die voor een 2e graads bevoegdheid studeert, of
 • Een collega die de Pabo afgerond heeft.

 Wat vragen wij?

 • Een collega die vol enthousiasme onze leerlingen het vak Nederlands wil geven.
 • Een collega die ervaring heeft met het omgaan met onze jeugd.
 • Een collega die van harte onze grondslag onderschrijft.
 • Meer informatie over het profiel van onze school vind je op http://www.gomarus.nl/Ik_wil_werken_bij_Gomarus

 Wat bieden wij?

 • goede, professionele docentbegeleiding door ervaren en opgeleide docentbegeleiders en vakdocenten die je helpen bij het lesgeven voor de klas;
 • een laptop, zodat je op een docentenwerkplek of thuis je lessen kunt voorbereiden en in de klas met een beamer de lessen kan presenteren.


Indien je vragen hebt kun je contact opnemen met:
- dhr. C. van Rijswijk, directeur onderwijs: cvanrijswijk@gomarus.nl voor algemene vragen
- dhr. B.H. Dekker, personeelsadviseur: bhdekker@gomarus.nl voor vragen over arbeidsvoorwaarden en opleidingen
- mevr. J.N. de Wildt-Rentier, sectieleider: jndewildt@gomarus.nl voor vragen over vakinhoud en lesmethodes.

Als het bovenstaande je aanspreekt, nodigen wij je uit om voor D.V. 16 mei een sollicitatiebrief met motivatie en CV te schrijven en deze te mailen naar mevr. J. Dorst, secretaresse P&O: jdorst@gomarus.nl.

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Functie: Lid Raad van Toezicht
FTE: circa 100 uur per jaar
Omschrijving:

LID VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT


In verband met het vertrek van één van onze leden
als gevolg van periodiek aftreden zijn we op zoek naar een:

Lid van de Raad van Toezicht


De Gomarus Scholengemeenschap


De Gomarus is een reformatorische scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. De Bijbel
en de Drie Formulieren van Enigheid zijn in ons onderwijs het richtsnoer. Wij zien het als
onze taak om de boodschap van Gods Woord te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Op een
bewogen, bevlogen en betrokken manier werken onze docenten aan onderwijs, toerusting
en vorming van bijna 1800 leerlingen. Deze leerlingen zijn en worden toegelaten vanuit de
opvatting dat de opvoeding thuis, op school en in de kerk op hoofdlijnen in overeenstemming
moet zijn. Op de Gomarus Scholengemeenschap worden de opleidingen atheneum, havo, mavo
en vmbo-bk aangeboden. De school is ondergebracht in een stichting die ressorteert onder de
Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Reformatorische grondslag te Gorinchem.
Binnen deze stichting is een scheiding gemaakt tussen bestuur (College van Bestuur) en
toezicht (Raad van Toezicht).


Profiel
De openstaande vacature betreft een lid die kennis en ervaring heeft op het gebied van
financiën. Bij voorkeur hebben kandidaten ook bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring en
aantoonbare affiniteit met het (voortgezet) onderwijs.


Wij vragen
• Lidmaatschap van één van de in het bestuur van de Vereniging participerende
kerkgenootschappen en onderschrijving van de grondslag van de school.
• Een hbo/academisch werk- en denkniveau.
• Een heldere kijk op de ontwikkelingen in het onderwijs.
• Het vermogen om adequaat toezicht te houden op bestuurder en besturing van de school
en daarbij een juist evenwicht te kunnen vinden tussen gewenste betrokkenheid en
professionele afstand.
• Kennis en vaardigheden om als klankbord te kunnen fungeren voor de bestuurder.
• Iemand die kan samenwerken in een team, maar tegelijkertijd in staat is zich
onafhankelijk op te stellen.
• Integriteit en verantwoordelijkheidsgevoel.


Wij bieden
• Een boeiende taak binnen een inspirerende organisatie.
• Een rol binnen een betrokken en professioneel team.
• De mogelijkheid tot deskundigheidsbevordering als toezichthouder.
• Een passende honorering.


Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer T.A. Stoop, voorzitter van de Raad
van Toezicht, tel. 06-10338027. Een informatiepakket kunt u opvragen bij mevr. G. Heuvelman,
tel. 0183-610362 of per e- mail: gheuvelman@gomarus.nl.


Solliciteren
U kunt uw sollicitatiebrief tot en met D.V. zaterdag 22 april 2017 sturen naar:
Secretariaat Gomarus Scholengemeenschap
T.a.v. mevr. G. Heuvelman
Postbus 425
4200 AK Gorinchem
Dit kan ook per e -mail: gheuvelman@gomarus.nl
 

Functie: Docent Zorg & Welzijn vmbo-bk
FTE: 26 lesuren
Omschrijving:

Voor het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar een docent Zorg & Welzijn. Je gaat 26 uur lesgeven in het team vmbo-bk. 

De Gomarus is een reformatorische scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. De Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid zijn in ons onderwijs het richtsnoer. Toelating van leerlingen vindt plaats vanuit de opvatting dat de opvoeding thuis, op school en in de kerk op hoofdlijnen in overeenstemming moet zijn. Als school zien we het als onze taak om de boodschap van Gods Woord te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Daarbij past ook een veilig en gezellig schoolklimaat. Van onze medewerkers wordt verwacht dat zij lid zijn van één van de in het Verenigingsbestuur participerende kerkgenootschappen en dat zij de grondslag van de school van harte onderschrijven:
- Christelijke Gereformeerde Kerken
- Gereformeerde Gemeenten
- Gereformeerde Gemeenten in Nederland
- Hersteld Hervormde Kerk
- Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland
- Hervormde gemeenten op gereformeerde grondslag die zich, blijkens het beleidsplan van hun gemeente, gebonden weten aan de Heilige Schrift en de Drie Formulieren van Enigheid.

Wat zoeken wij?

 • een collega met een tweedegraads lesbevoegdheid zorg & welzijn, of
 • een student die voor een tweedegraadslesbevoegdheid zorg & welzijn studeert, of
 • een collega die de Pabo af gaat ronden of afgerond heeft, door wil stromen naar het VO en wil gaan studeren voor een lesbevoegdheid.

 Wat vragen wij?

 • Een collega die vol enthousiasme onze leerlingen het vak zorg & welzijn wil geven.
 • Een collega die ervaring heeft met het omgaan met jeugd.
 • Een collega die van harte onze grondslag onderschrijft.
 • Meer informatie over het profiel van onze school vind je op http://www.gomarus.nl/Ik_wil_werken_bij_Gomarus

 Wat bieden wij?

 • goede, professionele docentbegeleiding door ervaren en opgeleide docentbegeleiders en vakdocenten die je helpen bij het lesgeven voor de klas;
 • een laptop, zodat je op een docentenwerkplek of thuis je lessen kunt voorbereiden en in de klas met een beamer de lessen kan presenteren.


Indien je vragen hebt kun je contact opnemen met:
- dhr. C. van Rijswijk, directeur onderwijs: cvanrijswijk@gomarus.nl voor algemene vragen
- dhr. B.H. Dekker, personeelsadviseur: bhdekker@gomarus.nl voor vragen over arbeidsvoorwaarden en opleidingen
- mevr. P. de Lange, sectieleider: pdelange@gomarus.nl voor vragen over vakinhoud en lesmethodes.

Als het bovenstaande je aanspreekt, nodigen wij je uit om voor D.V. 16 mei een sollicitatiebrief met motivatie en cv te schrijven en deze te mailen naar mevr. J. Dorst, secretaresse P&O: jdorst@gomarus.nl.

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Functie: Docent natuur/scheikunde
FTE: 12 lesuren
Omschrijving:

Voor het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar een docent scheikunde. Je gaat 12 uur lesgeven.

De Gomarus is een reformatorische scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. De Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid zijn in ons onderwijs het richtsnoer. Toelating van leerlingen vindt plaats vanuit de opvatting dat de opvoeding thuis, op school en in de kerk op hoofdlijnen in overeenstemming moet zijn. Als school zien we het als onze taak om de boodschap van Gods Woord te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Daarbij past ook een veilig en gezellig schoolklimaat. Van onze medewerkers wordt verwacht dat zij lid zijn van één van de in het Verenigingsbestuur participerende kerkgenootschappen en dat zij de grondslag van de school van harte onderschrijven:
- Christelijke Gereformeerde Kerken
- Gereformeerde Gemeenten
- Gereformeerde Gemeenten in Nederland
- Hersteld Hervormde Kerk
- Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland
- Hervormde gemeenten op gereformeerde grondslag die zich, blijkens het beleidsplan van hun gemeente, gebonden weten aan de Heilige Schrift en de Drie Formulieren van Enigheid.

Wat zoeken wij?

 • een collega met een eerste- of tweedegraads lesbevoegdheid scheikunde, of
 • een student die voor een eerste- of tweedegraads lesbevoegdheid scheikunde studeert, of
 • een collega die de Pabo af gaat ronden of afgerond heeft, door wil stromen naar het VO en wil gaan studeren voor een lesbevoegdheid.

 Wat vragen wij?

 • Een collega die vol enthousiasme onze leerlingen het vak scheikunde wil geven.
 • Een collega die ervaring heeft met het omgaan met jeugd.
 • Een collega die van harte onze grondslag onderschrijft.
 • Meer informatie over het profiel van onze school vind je op http://www.gomarus.nl/Ik_wil_werken_bij_Gomarus

 Wat bieden wij?

 • goede, professionele docentbegeleiding door ervaren en opgeleide docentbegeleiders en vakdocenten die je helpen bij het lesgeven voor de klas;
 • een laptop, zodat je op een docentenwerkplek of thuis je lessen kunt voorbereiden en in de klas met een beamer de lessen kan presenteren.


Indien je vragen hebt kun je contact opnemen met:
- dhr. C. van Rijswijk, directeur onderwijs: cvanrijswijk@gomarus.nl voor algemene vragen
- dhr. B.H. Dekker, personeelsadviseur: bhdekker@gomarus.nl voor vragen over arbeidsvoorwaarden
- dhr. J.D.A. de Braal, sectieleider: jdadebraal@gomarus.nl  voor vragen over vakinhoud en lesmethodes. 

Als het bovenstaande je aanspreekt, nodigen wij je uit om voor D.V. 16 mei een sollicitatiebrief met motivatie en CV te schrijven en deze te mailen naar mevr. J. Dorst, secretaresse P&O: jdorst@gomarus.nl.

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.