Momenteel hebben wij de volgende vacatures:

Vacatures

Functie: Coach Trajectklas
FTE: 1,0 fte
Omschrijving:

  De Gomarus is een reformatorische scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. De Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid zijn in ons onderwijs het richtsnoer. Toelating van leerlingen vindt plaats vanuit de opvatting dat de opvoeding thuis, op school en in de kerk op hoofdlijnen in overeenstemming moet zijn. Als school zien we het als onze taak om de boodschap van Gods Woord te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Daarbij past ook een veilig en gezellig schoolklimaat. Van onze medewerkers wordt verwacht dat zij lid zijn van één van de in het Verenigingsbestuur participerende kerkgenootschappen en dat zij de grondslag van de school van harte onderschrijven:
- Christelijke Gereformeerde Kerken
- Gereformeerde Gemeenten
- Gereformeerde Gemeenten in Nederland
- Hersteld Hervormde Kerk
- Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland
- Hervormde gemeenten op gereformeerde grondslag die zich, blijkens het beleidsplan van hun gemeente, gebonden weten aan de Heilige Schrift en de Drie Formulieren van Enigheid.
 Wij zjin op zoek naar een coach voor de trajectklas (voormalig cluster 4).

De Gomarus is een reformatorische scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. De Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid zijn in ons onderwijs het richtsnoer. Toelating van leerlingen vindt plaats vanuit de opvatting dat de opvoeding thuis, op school en in de kerk op hoofdlijnen in overeenstemming moet zijn. Als school zien we het als onze taak om de boodschap van Gods Woord te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Daarbij past ook een veilig en gezellig schoolklimaat. Van onze medewerkers wordt verwacht dat zij lid zijn van één van de in het Verenigingsbestuur participerende kerkgenootschappen en dat zij de grondslag van de school van harte onderschrijven:
- Christelijke Gereformeerde Kerken
- Gereformeerde Gemeenten
- Gereformeerde Gemeenten in Nederland
- Hersteld Hervormde Kerk
- Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland

- Hervormde gemeenten op gereformeerde grondslag die zich, blijkens het beleidsplan van hun gemeente, gebonden weten aan de Heilige Schrift en de Drie Formulieren van Enigheid.

Taken:
-  Je bent verantwoordelijk voor het onderwijsprogramma van een kleine groep leerlingen met gedragsproblemen (voorheen cluster4). In de trajectklas is sprake van verschillende niveaus en jaarlagen binnen de groep. Het onderwijs is dus grotendeels individueel.
-  Je leidt ook gezamenlijke momenten, bijvoorbeeld de dagopening en lessen sociale vaardigheden.
-  Je bent verantwoordelijk voor de professionele begeleiding van jouw leerlingen middels handelingsplannen, afgestemd op het ontwikkelperspectief.
Je werkt nauw samen met de gedragsdeskundige en de assistentes aan de ontwikkeling van jouw groep en de leerlingen.
-  Je denkt mee met schoolontwikkelingen op het gebied van leerlingondersteuning.
-  Je voert gesprekken met ouders, interne en externe hulpverleners over de leerlingen.

De coach werkt onder aansturing van de teamleider leerlingenzorg. Er is in de trajectklas al fulltime een coach aanwezig. Hij biedt samen met assistentes (meerdere personen, gezamenlijk fulltime) de ondersteuning aan ongeveer vijftien leerlingen.

Profiel:
Leerlingen die extra ondersteuning vragen, hebben een warme plaats in je hart. Je vind het een uitdaging hen aan te sturen en te coachen. Je bent in staat om goed samen te werken met collega’s en ouders
- Je past qua identiteit binnen een reformatorische school.
- Meer informatie over het profiel van onze school vind je op http://www.gomarus.nl/Ik_wil_werken_bij_Gomarus.
- Je hebt ervaring met, en kennis van, stoornissen zoals ADHD, ASS en ODD.
- Je hebt aantoonbaar pedagogische en didactische kwaliteiten.
- Je hebt een duidelijke werk- en denkstructuur.
- Je bent in staat om handelingsplannen op te stellen, uit te voeren en te bewaken.

- Je kunt omgaan met leerlingen die complex gedrag vertonen.
- Een vastgelopen leerling zie je als een uitdaging.
- Je kunt groepsprocessen beïnvloeden en er leiding aan geven.
- Je bent een teamplayer.
- Je bent bereid telkens opnieuw te beginnen met leerlingen.
- Je weet hoe je kunt handelen in geval van grensoverschrijdend verbaal of fysiek gedrag en je raakt er niet door uit balans.

- Je hebt een onderwijsbevoegdheid of bent bereid die te behalen.

Ervaring in de vorm van speciaal onderwijs is een pré.

Functiewaardering:
Schaal LB
 
Informatie:

Voor meer informatie over bovenstaande kun je contact opnemen met de teamleider leerlingenzorg, drs. L.W. Both: 0183-610361 (school), 06-48595365 (privé) of lwboth@gomarus.nl

Sollicitatie
Als bovenstaande je aanspreekt, nodigen wij je uit om een sollicitatiebrief met motivatie en cv te schrijven en deze voor D.V. vrijdag 5 januari 2018 te mailen naar mevr. J. Dorst, secretaresse P&O: jdorst@gomarus.nl.