Decanaat HAVO-3

Dit jaar is uw zoon of dochter gestart in HAVO-3. HAVO-3 is een jaar waarin het profiel moet worden gekozen om door te kunnen gaan naar HAVO-4. Als decaan HAVO begeleid ik uw kind in het profielkeuzeproces. De bedoeling is dat u met uw kind in gesprek gaat over wat je later voor een beroep wil. Wat zijn voor- en nadelen, wat kan ik?  Zo komt er denkproces op gang en kunnen we een verantwoorde profielkeus maken in het voorjaar. 

Wat wordt er allemaal gedaan?

OSB-lessen (Oriëntatie Studie en Beroep)

Gedurende HAVO-3 vinden er 4 OSB-lessen plaats, waarin klassikaal allerlei informatie wordt gegeven.

Qompas

Alle leerlingen hebben een inlogcode van het digitale systeem Qompas gekregen. Hierop is een stappenplan te vinden, wat zij moeten afronden voor 1 februari. Er staan ook verschillende testen op, die ondersteuning kunnen bieden. De competentietest moet ook door u als ouder(s)/verzorger(s) worden ingevuld, om leerlingen feedback te geven op wie zij zijn en op hun handelen. De leerlingen zullen u een uitnodiging sturen vanuit de test, zodat u het voor hen kan invullen. Ook geeft Qompas veel informatie over open dagen van hogescholen. Een bezoek waard! www.qompas.nl

Profielkeuzedagen (8 t/m 10 november)

Op deze dagen vinden er geen reguliere lessen plaats. 

dinsdag 8 november

Deze dag is het de bedoeling dat leerlingen een snuffelstage gaan lopen. Deze stage moet aan 3 voorwaarden voldoen:

Het moet de hele dag duren (de dag mag ook gesplitst worden in 2 halve dagen bij 2 verschillende instanties)

Het mag niet betaald worden. Dus geen bijbaan o.i.d.

Het mag niet op het bedrijf van ouders of familieleden waar uw zoon of dochter al heel vaak aanwezig is.

Met nadruk wil ik u er op wijzen dat het een schooldag is. Er kan dus niet geruild worden met een andere dag. We mogen een stage aanbieden, maar het is wel aan voorwaarden vanuit inspectie gebonden (zie boven). De meeste leerlingen op deze leeftijd vinden het heel moeilijk om te bellen met instanties. Wilt u er als ouder(s) alstublieft op toezien dat uw zoon of dochter z.s.m. een plek vindt? Uiterlijk dinsdag 1 November moet de stageplek gemeld zijn via formdesk. De leerlingen stuur ik een link, waarmee ze hun stage kunnen registeren.

woensdag 9 november

We hopen dan met heel HAVO-3 een bezoek te brengen aan een HBO-instelling. In ons geval zijn we uitgenodigd op de CHE in Ede. www.che.nl Leuk om alvast te kijken op de website. De leerlingen volgen daar een speciaal HAVO-3 programma, dat specifiek gericht is op de profielkeuze. De CHE biedt 5 verschillende soorten sectoren van beroepen aan, die de leerlingen allemaal in korte voorlichtingen meemaken. Daarbij maken zij ook gebruik van kennis van andere HBO’s op het gebied van studies die zij zelf niet aanbieden.  

donderdag 10 november

Vakkenvoorlichting

Op donderdag maken de leerlingen kennis met de nieuwe vakken (Informatica, Economie en Management & Organisatie). 

Workshop: Hoe kies ik?

Verder krijgen de leerlingen een workshop van de EH (Evangelische Hogeschool) over hoe kies ik? Er zijn verschillende manieren van kiezen. Het is goed als leerlingen hun eigen stijl van kiezen leren herkennen, zodat ze daar rekening mee kunnen houden bij hun keuzeproces. 

Gesprekjes met HAVO-5 leerlingen

Ook wordt er voorlichting gegeven door HAVO-5 leerlingen over vakken en vinden gesprekjes met hen plaats. HAVO-5 leerlingen hebben hun studiekeuzeproces bijna afgerond en de profielkeuze ligt al even achter hen. Hoe hebben zij het gedaan?

Voorlichtingsavond

Op woensdagavond 14 December vindt de voorlichtingsavond voor u als ouders plaats waar alles wordt uitgelegd rondom de profielkeuze.

Inspiratieavond 7 februari 2017

Een inspiratieavond voor leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) van mavo 2, havo 3 en vwo 3. Dit doen we in het kader van loopbaanoriëntatie. Op deze manier laten wij de leerlingen kennismaken met het beroepenveld dat bij hun uitstroomniveau past. In januari wordt de uitnodiging verstuurd en kunt u zich opgeven.

Voorlopige profielkeus

Je maakt een voorlopige profielkeus

Decaan gesprek en definitieve profielkeus

Iedereen krijgt een profielkeuzegesprek waarin de definitieve profielkeus wordt gemaakt. Zowel leerling als ouders ondertekenen het profielkeuzeformulier waarna het ingeleverd wordt.

 voorlichting ouders 3h (002).ppt

 

Handige sites:

Werken als vrouw in techniek of ict?

Informatie over de profielen of wil je een profielkeuzetest doen?

 

Alle hbo studies op een rijtje met de vooropleidingseisen

http://www.studiekeuzeinformatie.nl/pdfs-van-profiel-naar-studie

 

Wil na havo 3 naar het mbo?

http://www.mbostart.nl/

http://www.hoornbeeck.nl/

 

  Naam   Grootte  
Lessentabel havo (12 KB)
voorlichting ouders 3h (002) (1 MB)