Welkom in HAVO-5!

Uw kind hoopt dit jaar zijn of haar studiekeuze te maken. Een belangrijk proces. Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u een mail sturen naar mjreijnders@gomarus.nl. Via nieuwsbrieven die via de mail worden verspreid zal u van de actuele stand van HAVO-5 op de hoogte worden gehouden.

Wet Kwaliteit in Verscheidenheid

De aanmelding voor alle hogescholen moet voor 1 mei binnen zijn. Bij sommige hogescholen nog veel eerder (januari). Houd de site van de hogeschool goed in de gaten! Als u te laat bent met aanmelden mag de hogeschool van uw keuze uw kind weigeren.

Met ingang van het schooljaar 2013-2014 is de Wet Kwaliteit in Verscheidenheid van kracht.Dit betekent dat hogescholen van de overheid ook instrumenten hebben gekregen om te selecteren. Scholen mogen vragen deel te nemen aan een selectieproces door middel van bijv. intakegesprekken, het schrijven van een motivatiebrief, het doen van een meeloopdag e.d. Belangrijk voor u en uw kind is dat er open dagen worden bezocht en meeloopdagen worden gedaan.Hogescholen registreren aanwezigheid van de aankomende student. Dit kan in de beoordeling van bijv. motivatie worden meegenomen.

Sociaal Leenstelsel

Op dit moment geldt voor studenten die verder studeren aan een HBO-opleiding het sociaal leenstelsel. De basisbeurs (€100 inwonend, €270 uitwonend) is daarmee komen te vervallen. Dit geld kan van de overheid worden geleend. De aanvullende beurs (voor studenten waarvan de ouders gezamelijk een laag inkomen heeft) blijft wel bestaan. Deze behoudt de vorm van een gift. De OV-jaarkaart blijft ook bestaan in zijn huidige vorm. Wel is veranderd dat alle MBO-leerlingen een OV-jaarkaart krijgen en niet alleen de studenten vanaf 18 jaar. Vooral voor uitwonende studenten zullen de kosten fors toenemen. Voor de studenten die thuis wonen zullen de kosten per jaar met €1200 toenemen, dus totaal over 4 jaar €4800. Dit kan na de studie in 35 jaar worden terugbetaald.

Programma Decanaat HAVO-5

September/Oktober: Decaangesprek

Dinsdagavond voor Dankdag (november): Studie- en Beroepenmarkt

De folder decanaat HAVO-5 geeft meer informatie (zie hieronder):

 

 

 

  Naam   Grootte  
Folder HAVO-5 2016-2017 (197 KB)