Profielkeuze

Jullie moeten dit jaar een profielkeuze maken. Hiervoor worden er onder meer drie decanenlessen gehouden. We maken daarbij gebruik van de methode Qompas. Bekijk de website van qompas.nl alvast maar eens.

Op maandagavond 19 december 2016 is er tijdens de ouderavond een voorlichtingsavond geweest over de profielkeuze voor ouders van vwo 3 leerlingen. Hier staat de presentatie.

Dinsdagavond 7 februari 2017 wordt de inspiratieavond gehouden. Diverse beroepsbeoefenaars op hbo- en wo-niveau komen dan vertellen over hun beroep.

Dinsdaguituiui DdDinsIn de folder v3 2016-2017 staat informatie over de profielkeuze in vwo 3.

Overstappen naar de havo? Als je twijfelt tussen vwo en havo is het goed om te weten dat het niet mogelijk is om in de loop van klas 4 vwo over te stappen naar de havo (en dit geldt natuurlijk ook voor vwo 5). Als je overstapt moet dat dus gebeuren van klas 3 vwo naar 4 havo, of van 4 vwo naar 5 havo. In beide gevallen moet natuurlijk wel aan de overgangsnormen worden voldaan.

Hieronder staan twee documenten: één met de vwo- profielen zoals je ze kunt kiezen, één met de havo-profielen en twee links met de doorstroomeisen die hbo's en universiteiten stellen voor de verschillende studies die er zijn.

Lessentabel vwo 2017-2020

Lessentabel havo 2017-2019

 

Alle hbo- en wo-studies op een rijtje met de vooropleidingseisen

Van profiel naar studie: wat kun je met welk profiel studeren?

Toelichting op de vwo-lessentabel:

 • Verticaal staan de vier profielen waaruit een keuze gemaakt moet worden (NT: natuur en techniek; NG: natuur en gezondheid; EM: economie en maatschappij; CM: cultuur en maatschappij).
 • De vakken in het eerste (blauwe) blok zijn voor iedereen verplicht. Er moet alleen een keuze gemaakt worden uit Duits of Frans.
 • Voor het profieldeel en het profielkeuze deel geldt dat je deze vakken krijgt tenzij er een keuze gemaakt moet worden als er 'of ' tussen de vakken staat.
 • Uit de keuzevakken moet één vak gekozen worden.
 • Voor het profiel NT heb je dus alleen de keuze tussen Frans of Duits en economie of biologie.
 • Voor het profiel CM heb je dus alleen de keuze uit tekenen of muziek.
 • Het is ook mogelijk om in CM wiskunde A in plaats van wiskunde C te kiezen.
 • Kies je in het profiel NT ook het vak biologie, dan voldoet je vakkenpakket ook aan de wettelijke eisen voor NG.
 • Kies je in het profiel NG ook de vakken wiskunde B en natuurkunde, dan voldoet je vakkenpakket ook aan de wettelijke eisen voor NT.
 • Kies je in het profiel EM muziek of tekenen, dan voldoet je vakkenpakket ook aan de wettelijke eisen voor CM.
 • Het breedste pakket waar je vrijwel alle studies mee kunt doen is NG met wiskunde B, natuurkunde en economie.
 • Dit jaar is er voor het eerst de mogelijkheid om geschiedenis als keuzevak bij NG of NT te kiezen. Dit alleen onder de voorwaarde dat het in het rooster gaat passen. Zorg er voor dat je een tweede keuze achter de hand hebt.

Voor vragen kun je terecht bij je decaan dhr. J.W. Kortleven.