Mediatheek

Op de tweede verdieping van het hoofdgebouw en de eerste verdieping van de dependance is een mediatheek ondergebracht.

De mediatheek is een ruimte om rustig boeken en tijdschriften te lezen en te bekijken. Je vindt er boeken en tijdschriften die je kunt gebruiken voor het maken van werkstukken en andere schoolopdrachten. Voor de literatuurlijsten van de diverse talen vind je literaire werken en achtergrondliteratuur. Ter ondersteuning van de vakken zijn er boeken over de talen, godsdienst, aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer, filosofie, ICT, wis-, natuur- en scheikunde, biologie, techniek, leerlingenzorg, opvoeding en onderwijs.

Voor de ontspannende momenten zijn er leesboeken en tijdschriften voor alle leeftijdscategorieën beschikbaar. Daarnaast zijn er ook diverse digitale media te gebruiken voor schoolopdrachten. Voor leerlingen met dyslexie zijn er speciale luisterboeken. Er mogen maximaal zes boeken per keer worden geleend. Hierbij geldt maximaal vier leesboeken en maximaal twee studie- of literatuurboeken per categorie.

De uitleentermijn is drie weken. Voor boeken die te laat worden ingeleverd, geldt een boete van € 0,10 per boek per dag. Beschadigde of verloren boeken dienen te worden vergoed. Boeken die niet op de daartoe bestemde tijd en plaats worden ingeleverd, worden als niet ingeleverd beschouwd.

Iedere leerling moet gebruik maken van een mediatheekpas, deze pas wordt door elk jaar door de mentor uitgedeeld. In klas 1 wordt dit aan het begin van het schooljaar gedaan , de overige klassen krijgen een nieuwe pas als de fotograaf op school geweest is. Raak je deze pas kwijt, dan kun je een nieuwe pas aanvragen. Die pas kost dan € 2,50.

In de mediatheek zijn computers beschikbaar voor het maken van schoolopdrachten. Bij de balie van de mediatheek (op het hoofdgebouw) kun je, op vertoon van je mediatheekpas, een werkplek krijgen.

 

Online Catalogus Mediatheek