Ziekmelden, verzuim en verlof

Ziekmeldingen

Wanneer een leerling door ziekte niet op school kan komen, vragen we de ouders/verzorgers dit telefonisch te melden, via telefoonnummer 0183-647457. Dat kan uitsluitend van 8.00 – 9.30 uur. Leerlingen die in de loop van een lesdag op school aangeven dat ze ziek zijn en niet in staat zijn de lessen te volgen, mogen alleen naar huis na overleg met de ouders/verzorgers; zij zorgen ervoor dat de leerling wordt opgehaald of geven toestemming dat de leerling alleen naar huis kan komen. Het is niet toegestaan dat een andere leerling meereist, behoudens uitzonderingssituaties.

Verzuim en verlof

Zonder toestemming van de schoolleiding mag een leerling geen lessen verzuimen. Als een leerling zonder kennisgeving afwezig is, neemt de school contact op met de ouder(s)/verzorger(s).

Aanvragen voor bezoeken aan huisarts, ziekenhuis, tandarts of orthodontist of voor bruiloften kunnen bij de leerlingenbalie worden ingeleverd. Het verzoek is deze afspraken, indien mogelijk, buiten schooltijd te maken.

Als regelmatig de orthodontist moet worden bezocht, is een orthodontist in Gorinchem wenselijk. Door middel van ons registratiesysteem houden we het verzuim bij. Als school voeren we daarom hierin een consequent beleid.

Verzuimprotocol

Voor een volledige omschrijving verwijzen we u naar het verzuimprotocol.

  Naam   Grootte  
Er zijn geen bestanden gevonden...
U heeft geen rechten om deze map te bekijken