Langdurige afwezigheid ten gevolge van ziekenhuisopname, ziekte of ongeval

Voor ieder kind dat op de Gomarus ingeschreven staat is de school verantwoordelijk voor het onderwijs. Ook als een leerling langere tijd niet naar school komt.
Bij een van te voren bekende ziekenhuisopname verzoeken wij u om tijdig de mentor in te lichten en met deze te overleggen wat de school kan doen, zodat al vooraf actie ondernomen kan worden. Ook bij plotseling ontstane langdurige afwezigheid is de mentor degene met wie u in overleg treedt.
Indien u over internet beschikt, is de site www.ziezon.nl een aanrader. Hier vindt u wat u van de school kunt verwachten. Op de openingspagina staan bovenaan een aantal kopjes die u verder leiden.

 

  Naam   Grootte   Datum aangemaakt  
Stappenplan voorkomen en bestrijden van verzuim wegens ziekte Gomarus (15 KB) 21-09-2016