Meldpunt huiselijk geweld

Als wij een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld of kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Gomarus Scholengemeenschap. De stappen van de Meldcode zorgen ervoor dat er op een weloverwogen manier wordt omgegaan met signalen die mogelijk wijzen op huiselijk geweld en kindermishandeling. De Meldcode is hieronder te vinden.

Op onze school is dhr. H.P. Bezemer aandachtsfunctionaris.

  Naam   Grootte   Datum aangemaakt  
120604 Toelichting bij de meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling (158 KB) 07-02-2017
flyer huiselijk geweld (197 KB) 03-04-2013