Beroepsstage

Al de leerlingen uit het derde leerjaar van het vmbo volgen een oriënterende stage. Het overgrote deel van de leerlingen maakt hierdoor op een positieve wijze kennis met het arbeidsproces. Van de stage wordt een verslag gemaakt. Het verslag wordt op school door de docenten besproken en becijferd. Op deze manier kunnen school en leerling beter beoordelen of ze de juiste keuze gemaakt hebben met betrekking tot de sector en het vakkenpakket. Voor sommigen geldt zelfs dat ze dankzij de stage hun interesse voor een bepaald beroep behoorlijk bijstellen. Op deze manier leveren we een bijdrage aan het beroepskeuzeproces op het vmbo. De leerlingen uit het vierde leerjaar van de afdelingen bouwtechniek, handel en verkoop en verzorging gaan één dag in de week op stage. Deze stage is niet oriënterend, maar beroepsgericht. Binnen de afdelingen havo en vwo zijn er een aantal lob-activiteiten (loopbaanoriëntatie en -begeleiding) die de leerlingen helpen in het moeilijke keuzeproces naar de toekomst (opgenomen in het pta).