Huiswerkservice

Wat houdt het in?

Op onze school bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de huiswerkservice (HWS).

Tijdens huiswerkservice-uren op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag komen leerlingen het 7e, 8e en/of 9e lesuur naar lokaal 1.19 op het hoofdgebouw.

Hier werken de leerlingen zelfstandig aan hun huiswerk. Tijdens de huiswerkuren zijn er twee begeleiders aanwezig. Zij houden toezicht en helpen leerlingen bij het huiswerk.

Er zijn meerdere huiswerkservicebegeleiders. Elke leerling krijgt één van deze begeleiders toegewezen als aanspreekpunt voor binnen de school en voor de ouders. Aan deze persoon kan de leerling al zijn vragen stellen over huiswerkproblemen.

Hoe werkt het?

Direct na het laatste lesuur komt de leerling naar de huiswerkservice. We starten met wat te drinken en een koek. Daarna kijkt de begeleider mee naar het te maken huiswerk voor de volgende dag. Er wordt een planning gemaakt wanneer de leerling wat gaat leren of maken. De begeleider geeft ook tips hoe het beste de stof geleerd of gemaakt kan worden. Als het nodig is overhoort de begeleider om te kijken of de leerling het echt kent.

Als het huiswerk voor de volgende dag af is, is er meestal nog huiswerk voor een later moment. Ook zijn er vaak grote opdrachten of verslagen waaraan gewerkt kan worden.

De begeleiders die aanwezig zijn tijdens de huiswerkservice maken samen met de leerling een planning voor het huiswerk voor de komende tijd.

De huiswerkservice is in ieder geval tot 16.30 u toegankelijk.

Wat zijn de doelen?

• Begeleiden van leerlingen bij het maken van het huiswerk op school in een rustige setting met individuele aandacht.

• Aanleren van vaardigheden om schoolwerk voor thuis in te plannen en de planning vervolgens ook uit te voeren. Dit geldt ook voor het plannen van ‘grote’ opdrachten

• Contactmomenten met ouders van leerlingen die deelnemen aan de huiswerkservice.

Voor wie is het?

Leerlingen die door het zorgteam begeleid worden en leerlingen met een LWOO-indicatie mogen gebruik maken van de huiswerkservice. Dit gaat altijd in overleg met de mentor en/of de begeleider van de leerling, de leerling en de ouders. Leerlingen met een arrangement in de satellietklas of met een LWOO-indicatie mogen gratis aan de HWS deelnemen. Van andere leerlingen wordt een bijdrage gevraagd van € 150,— per periode. Het schooljaar is verdeeld in vijf periodes: van zomervakantie tot herfstvakantie; van herfstvakantie tot kerstvakantie; van kerstvakantie tot voorjaarsvakantie, van voorjaarsvakantie tot meivakantie en van meivakantie tot zomervakantie. Een nieuwe leerling start altijd met een proefperiode, die gratis is.

Wie zijn de begeleiders?

Mw. K.J.C. Demmers - van Gelder

Mw. G.M. van Es-Noorloos

Mw. A.J. van den Heuvel

Mw. H.J. Koelewijn

Mw. L. den Ouden (coordinatie)