Voor sommige leerlingen wordt door het Zorgloket intensievere begeleiding geadviseerd, zogenaamde tweedelijnszorg. Wanneer ouders en leerling kiezen voor Eleos, dan kunnen leerlingen gebruik maken van de begeleiding door Eleos op onze school. De aanmelding verloopt ‘gewoon’ via Eleos [link]. Graag dan wel vermelden dat het wenselijk is de begeleiding te laten plaatsvinden op de Gomarus. Dan wordt daarmee namelijk rekening gehouden bij de intake.

Op advies van hulpverleners kan ook de voorziening [link] in Dordrecht ingezet worden. Eleos/De Hoop verzorgt behandeling/opname en De Rank verzorgt onderwijs, in nauw overleg met de Gomarus.

<​< Terug