Op de Gomarus hebben we ook een klas voor leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dan in de s-klas kan worden geboden. Dat is de trajectklas, op de dependance. Hier volgt de leerling tijdelijk (bijna) alle lessen. In de t-klas zitten leerlingen uit verschillende klassen en van verschillende niveaus. Per leerling wordt gekeken wat nodig is. Als het  mogelijk is om (weer) de lessen met de klas te volgen, dan wordt dat geprobeerd. Het doel is uitstromen naar de reguliere lessen, eventueel met ondersteuning van de s-klas.

 

<- Terug