Welke leerlingen gaan naar Gorinchem en Zaltbommel?

Hieronder ziet u een (globale) kaart van de regio, waaruit blijkt welke plaatsen er aan Gorinchem en Zaltbommel zijn gekoppeld.

Welke leerlingen gaan naar Gorinchem en Zaltbommel?

We schrijven niet voor in welke vestiging uw kind moet worden ingeschreven. Wel hebben we hieronder een (globale) kaart van de regio, waaruit blijkt welke plaatsen er aan Gorinchem en Zaltbommel zijn gekoppeld.

http://www.gomarus.nl/Media/view/4874/voedingsgeibed.jpg?&&rwidth=600

De Gomarus in Zaltbommel

In augustus 2018-2019 is onze school in Zaltbommel in gebruik genomen. We verwachten dat (op termijn) ruim vijfhonderd leerlingen in Zaltbommel les zullen krijgen.

Wat is het onderwijsaanbod in Zaltbommel?

Bij de aanvang van cursusjaar 2019-2020 hebben we in Zaltbommel de volgende afdelingen en leerjaren:

  • vmbo b/k leerjaar 1 en 2 (incl. lwoo)
  • mavo leerjaar 1 t/m 4 (incl. examens)
  • havo/vwo leerjaar 1, 2 en 3

Uiteraard zullen wij zorgdragen voor een naadloze aansluiting als de leerlingen overgaan naar de bovenbouw van vmbo en havo/vwo in Gorinchem.

Hoe zit het met de ruimte in het hoofdgebouw aan de Hoefslag?

Ook met de realisatie van onze vestiging in Zaltbommel komen we in Gorinchem nog ruimte tekort. We hebben inmiddels met de gemeente Gorinchem afgesproken dat wij bij ons hoofdgebouw nog een stuk gaan aanbouwen (ca. 1.000 m2). De planning is dat wij in januari 2019 starten en dat we rond de zomervakantie van 2019 klaar zijn. Dat betekent dat we, als alles goed gaat, daarna in Gorinchem nog één vestiging hebben.

Wat gebeurt er met de dependance in Gorinchem?

Tot augustus 2019 hebben we nog een dependance aan de Lange Slagenstraat en de Neercasselstraat. Deze gebouwen zijn behoorlijk verouderd. Als wij dat gebouw verlaten hebben, zal de gemeente het gaan slopen. We hopen dat we in het cursusjaar 2019-2020 geen gebruik meer hoeven te maken van de dependance.