Wij zoeken een conciërge die breed inzetbaar is.

De Gomarus is een reformatorische scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. De Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid zijn in ons onderwijs het richtsnoer. Toelating van leerlingen vindt plaats vanuit de opvatting dat de opvoeding thuis, op school en in de kerk op hoofdlijnen in overeenstemming moet zijn. Als school zien we het als onze taak om de boodschap van Gods Woord te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Daarbij past ook een veilig en gezellig schoolklimaat. Van onze medewerkers wordt verwacht dat zij lid zijn van één van de in het Verenigingsbestuur participerende kerkgenootschappen en dat zij de grondslag van de school van harte onderschrijven:

 • Christelijke Gereformeerde Kerken
 • Gereformeerde Gemeenten
 • Gereformeerde Gemeenten in Nederland
 • Hersteld Hervormde Kerk
 • Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland
 • Hervormde gemeenten op gereformeerde grondslag die zich, blijkens het beleidsplan van hun gemeente, gebonden weten aan de Heilige Schrift en de Drie Formulieren van Enigheid.

 

Wij zoeken een collega die:

 • goed met jongeren om kan gaan;
 • bekend is met Word, Excel en Outlook;
 • flexibel is;
 • in teamverband kan samenwerken;
 • gestructureerd werkt;
 • goede communicatieve eigenschappen heeft;
 • goed kan organiseren;
 • een dienstverlenende instelling heeft;
 • in bezit is van een BHV/EHBO-certificaat, of bereid is deze te halen.

Het betreft 1 fte (39 uur). Datum indiensttreding in overleg.

Voor inlichtingen kunt u terecht bij dhr. A. Nagel, hoofd facilitaire dienst, tel. 0183-610361 en/of 06-25165973.

Sollicitatiebrief met cv kunt u t/m D.V. 21 april 2018 sturen naar mevr. J. Dorst: jdorst@gomarus.nl.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.