Wij zijn op zoek naar een:

 

directeur onderwijs (m/v, ten minste 32 uur)

 

De Gomarus is een reformatorische scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. De Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid zijn in ons onderwijs het richtsnoer. Toelating van leerlingen vindt plaats vanuit de opvatting dat de opvoeding thuis, op school en in de kerk op hoofdlijnen moeten overeenstemmen. Als school zien we het als onze taak om de boodschap van Gods Woord te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Daarbij past ook een veilig en gezellig schoolklimaat. Van onze medewerkers wordt verwacht dat zij lid zijn van één van de in het Verenigingsbestuur participerende kerkgenootschappen en dat zij de grondslag van de school van harte onderschrijven:

 • Christelijke Gereformeerde Kerken
 • Gereformeerde Gemeenten
 • Gereformeerde Gemeenten in Nederland
 • Hersteld Hervormde Kerk
 • Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland
 • Hervormde gemeenten op gereformeerde grondslag die zich, blijkens het beleidsplan van hun gemeente, gebonden weten aan de Heilige Schrift en de Drie Formulieren van Enigheid.

 

Wat vragen wij?

De directeur onderwijs (vakgroepen en leerlingenzorg) richt zich op de onderwijskwaliteit via de vakgroepen. Hij/zij geeft leiding aan de vakgroepleiders en stimuleert deze om de kwaliteit van hun vak(groep) op orde te houden of (verder) te verbeteren. Hij/zij brengt nieuwe ontwikkelingen vanuit de schoolomgeving naar binnen en zorgt ervoor dat deze gefundeerd opgepakt of afgewezen worden. Hij/zij spreekt met de vakgroepleiders over de resultaten van het vak, de doorgaande lijn binnen een vak en tussen de afdelingen, de wijze waarop identiteit en vakinhoud aan elkaar verbonden worden, de (aanschaf van) lesmethoden, de begroting van de vakgroepen en de personele invulling en professionalisering van de vakgroep op korte en lange termijn.

 

Door middel van rapportages (zoals Vensters voor Verantwoording, SOM), lesbezoeken en het interne Kwaliteitshandboek bewaakt hij/zij de kwaliteit van het onderwijs.

De portefeuille leerlingenzorg behelst de verantwoordelijkheid voor alles wat met leerlingenzorg te maken heeft. Hij/zij geeft leiding aan de teamleider leerlingenzorg en probeert maatschappelijke, politieke en onderwijskundige ontwikkelingen te vertalen naar schoolbeleid. Dat vindt uiteraard plaats met scholen binnen het Samenwerkingsverband Reformatorisch VO en met samenwerkingsverbanden in de regio. Ook binnen de school is afstemming nodig met de teams en de vakgroepen om te bepalen in hoeverre Passend Onderwijs voor elke leerling mogelijk is en gerealiseerd kan worden. Hij/zij oriënteert zich op nieuwe vormen van onderwijs en zorg om passende oplossingen te bedenken voor de uitdagingen die passend onderwijs met zich meebrengt.

De directeur onderwijs vertegenwoordigt de school in samenwerkingsverbanden zoals bijvoorbeeld het Schoolleidersplatform van het reformatorische VO en de Regionaal Educatieve Agenda (REA).

Verder participeert hij/zij in de overlegstructuur binnen de school, zoals directievergaderingen, overleggen met de vakgroepleiders en regelmatig overleg met de teamleiders.

Een goede samenwerking met de andere directeuren (mededirecteur onderwijs en directeur bedrijfsvoering) is vanzelfsprekend een absolute noodzaak.

 

Wie zoeken wij?

 • een collega die relevante kennis en ervaring heeft binnen het voortgezet onderwijs.
 • leidinggevende capaciteiten heeft.
 • een collega die van harte onze grondslag onderschrijft.
 • een collega die voldoet aan het profiel van onze school, meer informatie over het profiel van onze school vind je op http://www.gomarus.nl.


Informatie

Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met dhr. Chr.J. (Chris) Flikweert, College van Bestuur: chrjflikweert@gomarus.nl of dhr. A.W.A. (Bram) ter Harmsel, directeur onderwijs (vakgroepen & leerlingenzorg): awaterharmsel@gomarus.nl

 

Sollicitatie

Als het bovenstaande je aanspreekt, nodigen wij je uit om een sollicitatiebrief met motivatie en cv te schrijven en deze te mailen naar mevr. J. Dorst, medewerker P&O: jdorst@gomarus.nl. Dit kan t/m dinsdag 5 maart 2019.

De procedure is als volgt:

 • In week 11 (11-15 maart) worden de gesprekken gepland, waarbij ook een eerste selectie zal plaatsvinden.
 • Op maandag 18 maart, of zo spoedig mogelijk daarna, krijgen de kandidaten de uitslag van de eerste gespreksronde; de procedure wordt vervolgd met de geselecteerde kandidaten.
 • Op donderdag 21 maart volgt er een ronde waarin aan betrokkenen gevraagd wordt hun visie op onderwijs en leiderschap te presenteren. Na de presentatie is er ruimte voor vragen.
 • Op maandag 25 maart krijgen de kandidaten te horen of ze wel of niet doorgaan naar de volgende ronde.
 • In week 13 worden er assessments afgenomen op vrijdag 29 maart.
 • 5 april volgt er een gesprek met de eindkandidaten, waarin de resultaten van het assessment centraal staan.
 • Zo spoedig mogelijk daarna zal een van de kandidaten voorgedragen worden voor benoeming. Deze kandidaat heeft een gesprek met de benoemingscommissie van de Gomarus waarbij de identiteit gespreksonderwerp is.
 • Na positief advies van de benoemingscommissie benoemt het College van Bestuur.

(Voor alle data geldt D.V.)

Voel je je aangesproken en zie je dit als een kans? Wil je als directeur samen met vakgroepleiders en andere collega’s verder werken aan kwalitatief goed reformatorisch onderwijs? Reageer nu, wij zien met belangstelling uit naar jouw reactie!

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.