Wij zijn op zoek naar een:

docent Bouwen, wonen en interieur, fulltime bij vmbo in Gorinchem

De Gomarus is een reformatorische scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. De Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid zijn in ons onderwijs het richtsnoer. Toelating van leerlingen vindt plaats vanuit de opvatting dat de opvoeding thuis, op school en in de kerk op hoofdlijnen in overeenstemming moet zijn. Als school zien we het als onze taak om de boodschap van Gods Woord te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Daarbij past ook een veilig en gezellig schoolklimaat. Van onze medewerkers wordt verwacht dat zij lid zijn van één van de in het Verenigingsbestuur participerende kerkgenootschappen en dat zij de grondslag van de school van harte onderschrijven:

 • Christelijke Gereformeerde Kerken

 • Gereformeerde Gemeenten

 • Gereformeerde Gemeenten in Nederland

 • Hersteld Hervormde Kerk

 • Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland

 • Hervormde gemeenten op gereformeerde grondslag die zich, blijkens het beleidsplan van hun gemeente, gebonden weten aan de Heilige Schrift en de Drie Formulieren van Enigheid.

  Wie zoeken wij?

 • een nieuwe collega met een lesbevoegdheid Bouwen, wonen en interieur, of

 • een gedreven vakman met minimaal een niveau 4-opleiding, die bereidheid is om zijn bevoegdheid op hbo-niveau te gaan halen, of

 • een student die bezig is met een technische hbo-opleiding en die bereid is om zijn onderwijsbevoegdheid te halen.

  Wat vragen wij?

 • Een collega die vol enthousiasme onze leerlingen het vak Bouwen, wonen en interieur wil geven.

 • Een collega die in teamverband kan lesgeven en samenwerken en die genegen is les te geven aan de gehele breedte van Bouwen, wonen en interieur.

 • Een collega die ervaring heeft met het omgaan met onze jeugd.

 • Een collega die van harte onze grondslag onderschrijft.

  Meer informatie over het profiel van onze school vind je op onze website.

  Wat bieden wij?

 • goede, professionele docentbegeleiding door ervaren en opgeleide docentbegeleiders en vakdocenten die je helpen bij het lesgeven voor de klas;

 • een laptop, zodat je op een docentenwerkplek of thuis je lessen kunt voorbereiden en in de klas met een beamer de lessen kan presenteren;

 • een leuke vakgroep met mensen die gaan voor hun vak en het afleveren van vakmensen.

  Informatie

  Startdatum nader overeen te komen.
  Indien je vragen hebt kun je contact opnemen met:

 • dhr. C. van Rijswijk, directeur onderwijs: cvanrijswijk@gomarus.nl voor algemene vragen;

 • dhr. B.H. Dekker, personeelsadviseur: bhdekker@gomarus.nl voor vragen over arbeidsvoorwaarden en opleidingen;

 • dhr. E. Akkerman, vakgroepleider: eakkerman@gomarus.nl of 06-49408094 voor vragen over vakinhoud en lesmethodes.

  Sollicitatie

  Als het bovenstaande je aanspreekt, nodigen wij je uit om een sollicitatiebrief met motivatie en cv te schrijven en deze te mailen naar mevr. J. Dorst, medewerker P&O: personeelszaken@gomarus.nl

  Eventueel is het mogelijk om een dag mee te draaien tijdens de lessen om te ervaren hoe wij werken (neem hiervoor contact op met dhr. Akkerman).

  Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.