Wij zijn op zoek naar een:

 

Assistent leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)

 

De Gomarus is een reformatorische scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. De Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid zijn in ons onderwijs het richtsnoer. Toelating van leerlingen vindt plaats vanuit de opvatting dat de opvoeding thuis, op school en in de kerk op hoofdlijnen in overeenstemming moet zijn. Als school zien we het als onze taak om de boodschap van Gods Woord te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Daarbij past ook een veilig en gezellig schoolklimaat. Van onze medewerkers wordt verwacht dat zij lid zijn van één van de in het Verenigingsbestuur participerende kerkgenootschappen en dat zij de grondslag van de school van harte onderschrijven:

 • Christelijke Gereformeerde Kerken
 • ​Gereformeerde Gemeenten
 • Gereformeerde Gemeenten in Nederland
 • Hersteld Hervormde Kerk
 • Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland
 • Hervormde gemeenten op gereformeerde grondslag die zich, blijkens het beleidsplan van hun gemeente, gebonden weten aan de Heilige Schrift en de Drie Formulieren van Enigheid.

 

Vacature

Deze vacature gaat in na de zomervakantie van 2022. Het betreft werkzaamheden voor de locatie in Gorinchem. Het gaat om een functie van drie dagen per week.
Op de Gomarus Scholengemeenschap zijn er diverse vormen van ondersteuning voor leerlingen, onder andere binnen het LWOO (leerwegondersteuning). Deze begeleiding vindt met name plaats buiten de reguliere lessen. De assistent is een vast gezicht voor de leerling en voert licht-coachende gesprekken, biedt huiswerkbegeleiding en ondersteunt de collega’s. 

 

Taakinhoud

 • Je bent beschikbaar voor ondersteuning bij het LWOO
 • Je plant schoolwerk voor leerlingen
 • Je noteert relevante informatie in het leerlingvolgsysteem (SOM)
 • Je plant oudergesprekken/intakegesprekken en notuleert deze.
 • Je zorgt voor de begeleiding van individuele leerlingen en kleine groepen leerlingen
 • Je verricht secretariële werkzaamheden voor de gedragsdeskundige en de docenten van het LWOO.

 

Profiel

 • Je hebt een groot hart voor (zorg)leerlingen
 • Je bent in staat om op een positieve en handelingsgerichte manier met de leerling en zijn/haar   betrokkenen te communiceren
 • Je hebt een afgeronde mbo-opleiding (onderwijsassistent)
 • Je bezit voldoende organisatorische vaardigheden om taken zelfstandig te plannen en uit te voeren
 • Je hebt relevante kennis op het gebied van onderwijs/leerlingenzorg
 • Je bent stressbestendig
 • Je bent flexibel.

De assistent werkt onder aansturing van de teamleider leerlingenzorg.
 

Functiewaardering

Schaal 6

 

Informatie
Voor meer informatie over bovenstaande kun je contact opnemen met de teamleider leerlingenzorg, drs. L.W. Both lwboth@gomarus.nl of 06-48595365).

Als het bovenstaande je aanspreekt, nodigen wij je uit om een sollicitatiebrief met motivatie en cv te schrijven en deze te mailen naar mevr. J. Dorst-Van Herk, medewerker P&O: personeelszaken@gomarus.nl

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.