In verband met het vertrek als gevolg van periodiek aftreden zijn we op zoek naar een:

 

Voorzitter voor de Raad van Toezicht

 

De Gomarus scholengemeenschap
De Gomarus is een reformatorische scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. De Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid zijn in ons onderwijs het richtsnoer. Wij zien het als onze taak om de boodschap van Gods Woord te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Op een bewogen, bevlogen en betrokken manier werken onze docenten aan onderwijs, toerusting en vorming van bijna 1800 leerlingen. Deze leerlingen krijgen onderwijs vanuit de opvatting dat de opvoeding thuis, op school en in de kerk op hoofdlijnen in overeenstemming moet zijn. Op de Gomarus scholengemeenschap worden de opleidingen atheneum, havo, mavo en vmbo-bk aangeboden op twee locaties, een hoofdvestiging in Gorinchem en een nevenvestiging in Zaltbommel. De school is ondergebracht in een stichting die ressorteert onder de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Reformatorische grondslag te Gorinchem. Binnen deze stichting hebben bestuur (College van Bestuur) en toezicht (Raad van Toezicht) elk hun eigen verantwoordelijkheid.

 

Profiel
De openstaande vacature betreft een voorzitter met bestuurlijke kwaliteiten.

 

Wij zoeken een voorzitter

 • die lid is van één van de in het bestuur van de Vereniging participerende kerkgenootschappen en die de grondslag van de school onderschrijft;
 • met een hbo/academisch werk- en denkniveau;
 • met een heldere kijk op de ontwikkelingen in het onderwijs;
 • met het vermogen om adequaat toezicht te houden op bestuurder en besturing van de school en daarbij een juist evenwicht te kunnen vinden tussen gewenste betrokkenheid en professionele afstand;
 • met kennis en vaardigheden om als klankbord te kunnen fungeren voor de bestuurder;
 • iemand die kan samenwerken in een team, maar tegelijkertijd in staat is zich onafhankelijk op te stellen;
 • iemand die de cohesie kan bevorderen tussen de Raad van Toezicht, het College van Bestuur, de Medezeggenschapsraad en het Verenigingsbestuur;
 • met integriteit en verantwoordelijkheidsgevoel;
 • iemand die (bij voorkeur) woonachtig is in het voedingsgebied van de Gomarus.

 

Wij bieden

 • Een boeiende taak binnen een inspirerende organisatie.
 • Een rol binnen een betrokken en professioneel team.
 • Een passende honorering.
   

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer P. van Hartingsveldt, vicevoorzitter van de Raad van Toezicht, tel. 06-37285274. Een informatiepakket kunt u opvragen bij mevr. G. Heuvelman, tel. 0183-610362 of per e­mail: gheuvelman@gomarus.nl.
 

Solliciteren

U kunt uw sollicitatiebrief tot en met D.V. zaterdag 6 maart 2021 sturen naar: Secretariaat Gomarus scholengemeenschap, t.a.v. mevr. G. Heuvelman, Postbus 425, 4200 AK Gorinchem. Dit kan ook per e­mail: gheuvelman@gomarus.nl

 

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.