Stage

 

Volgt u een opleiding tot leraar, onderwijsassistent of ICT-medewerker? U kunt bij ons een stageplaats aanvragen bij de coördinator van de opleidingsschool. Deze overlegt met de vakgroepleider of het hoofd van een afdeling (OOP) of er plaats is. Als dat zo is, wordt onderzocht of de stagiair(e) op onze school past. Hiervoor wordt een intakeformulier gebruikt en wanneer daaruit geen verhinderingen blijken, wordt een intakegesprek gepland.

Als er geen belemmeringen zijn, wordt de stagiaire toegelaten en begeleid door een docent, een werkplekbegeleider of iemand van de afdeling.

Er zijn verschillende soorten stagiaires. Het varieert van snuffelstages van leerlingen van andere VO-scholen tot studenten (docenten in opleiding) van hogescholen zoals: HRO, HU en Driestar educatief.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de stagecoördinator dhr. J. Verkroost, e-mail: jverkroost@gomarus.nl.