ANBI

De ANBI-beschikking is op 1-1-2018 van kracht gegaan. Ons fiscaal nummer is 822704067.

Hieronder vindt u de daarbij behorende documenten.