Jaaropening

26 augustus 2024 | Gorinchem


Maandag 26 augustus van 19.30-21.00 uur worden de openingsbijeenkomsten gehouden. Het College van Bestuur nodigt leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers van harte uit voor deze gezamenlijke opening van het cursusjaar 2024-2025. Dit jaar hopen we de openingsbijeenkomst te houden in Geldermalsen, Hardinxveld-Giessendam en Werkendam.

Geldermalsen
Het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente, Laan van Leeuwenstein 10.
Dhr. C. Kamp en ds. A.J. van Wingerden

Hardinxveld-Giessendam
Het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente, Buitendams 118.
Dhr. Chr.J. Flikweert en ds. E. Bakker

Werkendam
Het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente, Sigmondstraat 47.
Dhr. J.W.S. Arkeraats en ds. M.W. Muilwijk

Wij verwachten vele, zo niet alle ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen te ontmoeten. Ook andere belangstellenden zijn welkom. Deze openingsbijeenkomsten zijn ook bedoeld voor de studenten van het Hoornbeeck College. Het bestuur stelt het op prijs dat vrouwen en meisjes tijdens deze bijeenkomsten een hoofddeksel dragen.

De collecte is dit jaar bestemd voor de stichtingen waar we in het jubileumjaar ook actie voor voeren: stichting Woord en Daad (school in Guatamala) en stichting Timotheos (school in Malawi).