Dit zijn onze locaties:

Hoofdgebouw

Gorinchem

 

 

Locatie

Zaltbommel

 

 

Dependance

Gorinchem

 

Hoefslag 11

   Oude Bosscheweg 4    Lange Slagenstraat 1 

4205 NK Gorinchem

  5301 LA Zaltbommel   4205 BV Gorinchem 
T: 0183 - 610 361  T: 0183 - 730670  T: 0183 - 610440 
E: info@gomarus.nl  E: zaltbommel@gomarus.nl    
        

Postadres

  

 

  

Bankrekening

 
Postbus 425     Het rekeningnummer van onze school  
4200 AK Gorinchem     is IBAN: NL85 RABO 0368 7359 74  
      t.n.v. Stichting Chr. VO op ref. grondslag 
www.gomarus.nl     te Gorinchem. 
info@gomarus.nl     Onze stichting heeft de 'ANBI-status'. Dat wil zeggen 
      

dat giften aftrekbaar zijn bij de Belastingdienst.