Dit zijn onze locaties

Gorinchem

Hoofdgebouw

 

 

Locatie

Zaltbommel

 

 

Dependance

Gorinchem

 
Hoefslag 11   Oude Bosscheweg 4    Lange Slagenstraat 1 
4205 NK Gorinchem  5301 LA Zaltbommel  4205 BV Gorinchem 
T 0183 - 610 361  T 0183 - 730670  T 0183 - 610440 
info@gomarus.nl  zaltbommel@gomarus.nl    
        

Postadres

  

 

  

Bankrekening

 
Postbus 425     Het rekeningnummer van onze school  
4200 AK Gorinchem     is IBAN: NL85 RABO 0368 7359 74  
      t.n.v. Stichting Chr. VO op ref. grondslag  
www.gomarus.nl     te Gorinchem. 
info@gomarus.nl     Onze stichting heeft de “ANBI status”. 
      

Dat wil zeggen, dat giften aftrekbaar zijn bij de belastingdienst.