Onze school

 

De Gomarus is een reformatorische school. De Bijbel als Gods Woord is de basis voor ons onderwijs. Het geeft ons handvatten voor onze omgang met elkaar, ons taalgebruik, onze kleding en de inhoud van de lessen. We beginnen de schooldag met gebed, het zingen van een psalm en het bespreken van een gedeelte uit de Bijbel.

Iedereen die deze identiteit belangrijk vindt en achter de uitgangspunten van de school staat, is van harte welkom.