Schoolklimaat

Van tijd tot tijd peilen we met een vragenlijst de tevredenheid van ouders, leerlingen en oud-leerlingen. Een prima manier om een beeld te krijgen van het leer- en veiligheidsklimaat van de school, zoals dat door deze ‘ervaringsdeskundigen’ beleefd wordt. We staan als school open voor aanbevelingen!

Het werk-, leer- en leefklimaat op de Gomarus wordt over het algemeen ervaren als prettig, open en ontspannen. Docenten zijn betrokken en enthousiast. Leerlingen en ouders/verzorgers geven in enquêtes aan dat ze de school waarderen. Wanneer er verbeterpunten naar voren komen (bijvoorbeeld uit de enquêtes), worden die opgepakt en werken we samen aan de cultuur.