Vmbo basis

Ben je praktisch ingesteld? Dan kun je kiezen voor de basisberoepsgerichte leerweg. In de eerste 2 leerjaren krijg je algemeen vormende vakken én praktijkvakken. Je gaat je talenten ontdekken. Zo kun je aan het einde van de eerste klas een goede keuze maken voor een profiel in de bovenbouw.

Vanaf leerjaar 2 kies je een profiel. Wil je bijvoorbeeld werken in de bouw, op kantoor, in de handel, in de zorg of met kinderen? Dan kies je het profiel dat bij jou past:

  • Economie en ondernemen (E&O)
  • Bouwen, wonen en interieur (BWI)
  • Zorg en Welzijn (Z&W)

Naast je verplichte theoretische vakken zoals Nederlands, Engels en je profielvakken ga je ook op stage. Dat vinden we belangrijk om jou een goed beeld te geven van de richting waar je voor kiest.

 

Je doet eindexamen in vier algemeen vormende vakken en in het beroepsgerichte vak. Na het examen kun je doorstromen naar mbo niveau 2 of de kaderberoepsgerichte leerweg.

 

Vmbo-bk

Zaakvakken

Talen

Exact

Praktisch

Creatief

Vakoverstijgend

Klas 1

Godsdienst

Geschiedenis

Biologie

Nederlands

Engels

 

Wiskunde

 

Mijn Beroep Zorg & Welzijn/ Economie & Ondernemen/ Techniek

Bewegingsonderwijs

CKV-junior

 

Klas 2

Godsdienst

Geschiedenis

Economie

 

Nederlands

Engels

 

Wiskunde

Natuur- en scheikunde

 

Bouwen, Wonen & Interieur *

Zorg en Welzijn*

Economie & Ondernemen*

Bewegingsonderwijs

 

CKV-junior

 

 

*Keuzevak: Aan het eind van de eerste klas kiezen de leerlingen in welk profiel zij verder gaan.

  1. Hoe is de inzet van het personeel bij de vakoverstijgende onderdelen? Bij de lwoo-klassen werken we waar mogelijk met kerndocenten die meerdere vakken geven.
  2. Hoe is de maatschappelijke stage ingericht? Je loopt in totaal minstens 30 uur stage: in klas 2 doe je minimaal 15 uur en in klas 3 doe je ook 15 uur. Je mag in klas 2 ook meer uren stagelopen.