Mavo

Theorie én praktijk

De mavo-opleiding op de Gomarus is hoofzakelijk een theoretische opleiding. Dit betekent dat je veel met je hoofd bezig bent. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je vijf dagen stil op een stoel moet zitten. In afwisselende lessen krijg je naast de uitleg ook veel denk- en doe-opdrachten. Verder zijn er in klas 1 en 2 projectweken waar leerlingen ook andere vaardigheden (samenwerken/plannen/computer) leren.

Vakken

In klas 1 en 2 staan de volgende vakken op het lesrooster: godsdienst, Nederlands, Engels, wiskunde, Duits, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, techniek, ckv-junior, bewegingsonderwijs, natuur- en scheikunde (klas 2) en economie (klas 2). Aan het eind van klas 1 mogen de leerlingen al kiezen uit de volgende drie vakken: business, techniek en tekenen. Aansprekende vakken waar leerlingen veel bezig zijn met praktijkopdrachten. Van deze drie vakken kiezen de leerlingen er twee uit.

Sterklas

Voor leerlingen in klas 4 die wat meer in hun mars hebben, is er de ‘sterklas’. In klas 4 doe je normaal gesproken in zes vakken examen, maar de leerlingen in de ‘sterklas’ doen in zeven vakken examen. De afgelopen jaren zijn er ook leerlingen geweest die examen deden in maar liefst acht vakken. Daarnaast bieden wij bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde wat extra stof aan, waardoor je een nog betere aansluiting hebt op het mbo. Ook word je in deze ‘sterklas’ voorbereid op een eventuele overstap naar havo 4. Kortom, uitdaging genoeg.

Na de mavo

Na 4 jaar mavo krijg jij je mavodiploma en daarmee heb je goede doorstroommogelijkheden naar mbo niveau 4 of havo. Mavo betekent ook dat je een algemene opleiding volgt. De keuze voor een beroep kun je nog even uitstellen. Je kunt met een mavodiploma bij bijna alle vervolgopleidingen op het mbo terecht. De mavo is dus de opleiding die veel mogelijkheden biedt voor de toekomst.