Mavo

 

 

De mavo-opleiding op de Gomarus is hoofzakelijk een theoretische opleiding. Dit betekent dat je veel met je hoofd bezig bent. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je vijf dagen stil op een stoel moet zitten. In afwisselende lessen krijg je naast instructie ook veel denk- en doe-opdrachten. Daarnaast zijn er in klas 1 en 2 diverse projectweken waar leerlingen ook andere vaardigheden (samenwerken/plannen/computer) leren.

In klas 1 en 2 staan de volgende vakken op het lesrooster: godsdienst, Nederlands, Engels, wiskunde, Duits, Frans, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, techniek, ckv-junior, bewegingsonderwijs, natuur- en scheikunde (klas 2) en economie (klas 2). Aan het eind van klas 1 mogen de leerlingen ook al een keuze gaan maken uit de volgende vier vakken: business, techniek, muziek en tekenen. Aansprekende vakken waar leerlingen veel bezig zijn met praktijkopdrachten. Van deze vier vakken kiezen de leerlingen er twee uit.

Voor leerlingen in klas 3 en 4 die wat meer in hun mars hebben, is er de ‘sterklas’. In klas 3 doe je in de sterklas ervaring op met projectmatig en onderzoeksmatig werken. Hierbij komen onderwerpen als duurzaamheid en klimaat aan de orde.

In klas 4 doe je normaal gesproken in zes vakken examen, maar de leerlingen in de ‘sterklas’ doen in zeven vakken examen. De afgelopen jaren zijn er ook leerlingen geweest die examen deden in maar liefst acht vakken. Daarnaast bieden wij bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde wat extra stof aan waardoor je een nog betere aansluiting hebt op het MBO. Ook word je in deze ‘sterklas’ voorbereid op een eventuele overstap naar havo 4. Kortom, uitdaging genoeg.

Na 4 jaar mavo krijg jij je mavodiploma en daarmee heb je goede doorstroommogelijkheden naar mbo niveau 4 of havo. Mavo betekent ook dat je een algemene opleiding volgt. De keuze voor een beroep kun je nog even uitstellen. Je kunt met een mavodiploma bij bijna alle vervolgopleidingen op het mbo terecht. De mavo is dus de opleiding die veel mogelijkheden biedt voor de toekomst.