Mavo

Theorie én praktijk

De mavo-opleiding op de Gomarus is hoofzakelijk een theoretische opleiding. Dit betekent dat je veel met je hoofd bezig bent. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je vijf dagen stil op een stoel moet zitten. In afwisselende lessen krijg je naast de uitleg ook veel denk- en doe-opdrachten. Verder zijn er in klas 1 en 2 projectweken waar leerlingen ook andere vaardigheden (samenwerken/plannen/computer) leren. In klas 3 ga je een week op stage en is er de mogelijkheid om op werkweek te gaan naar het buitenland.

Vakken

In klas 1 en 2 staan de volgende vakken op het lesrooster: godsdienst, Nederlands, Engels, wiskunde, Duits, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, techniek, ckv-junior, bewegingsonderwijs, natuur- en scheikunde (klas 2) en economie (klas 2). Aan het eind van klas 1 mogen de leerlingen al kiezen uit de volgende drie vakken: business, techniek en tekenen, zorg en welzijn. Aansprekende vakken waar leerlingen veel bezig zijn met praktijkopdrachten. Van deze vier vakken kiezen de leerlingen er twee uit.

In klas 4 doe je normaal gesproken in zes vakken examen, maar de leerlingen die extra uitdaging willen mogen in zeven vakken examen doen. De afgelopen jaren zijn er ook leerlingen geweest die examen deden in maar liefst acht vakken. 

Na de mavo

Na 4 jaar mavo krijg jij je mavodiploma en daarmee heb je goede doorstroommogelijkheden naar mbo niveau 4 of havo. Mavo betekent ook dat je een algemene opleiding volgt. De keuze voor een beroep kun je nog even uitstellen. Je kunt met een mavodiploma bij bijna alle vervolgopleidingen op het mbo terecht. De mavo is dus de opleiding die veel mogelijkheden biedt voor de toekomst.

Mavo

Zaakvakken

Talen

Exact

Praktisch

Creatief

Vakoverstijgend

Klas 1

Godsdienst

Geschiedenis

Aardrijkskunde

Biologie

Burgerschap

Nederlands

Engels

Duits

Wiskunde

 

Techniek

Bewegingsonderwijs

CKV-junior

Vakoverstijgende onderdelen vinden vooral plaats in projectweken waarbij diverse collega’s worden ingezet.

Klas 2

Godsdienst

Geschiedenis

Aardrijkskunde

Biologie

Economie

Burgerschap

Nederlands

Engels

Duits

 

Wiskunde

Natuur- en scheikunde

 

Techniek*

Bewegingsonderwijs

Zorg en Welzijn*

Business*

CKV-junior

Tekenen*

 

Vakoverstijgende onderdelen vinden vooral plaats in projectweken waarbij diverse collega’s worden ingezet.

*Keuzevak: Aan het eind van de eerste klas, mogen leerlingen twee van de vier keuzevakken kiezen.

In klas 2 lopen de leerlingen maatschappelijke stage voor 15 uur.

Op het ouderportaal van de Gomarus vindt u onder ‘Gomarus algemeen’ - ‘Onderwijstijd’ meer informatie over het aantal uren per week voor ieder vak. Hebt u geen inloggegevens voor het ouderportaal? Dan kunt u inzage vragen in de lessentabellen via info@gomarus.nl