Stage en LOB

 

Misschien heb je de vraag 'Wat wil je later worden?' al gekregen, alsof je dat op deze leeftijd al moet weten. Tijdens je schoolloopbaan krijg je de kans om meeloopdagen in bedrijven of instellingen te doen. Meeloopdagen doe je in klas twee. In klas drie mag je zelfs een week (mavo) of meerdere weken (basis en kader) ervaring opdoen in het bedrijfsleven. Dit noemen we stage lopen. Stage lopen doe je in een richting die jij interessant vindt. Tijdens de stage kun je goed ontdekken of je in deze richting wilt gaan werken en dus je vervolgstudie hierop uitzoeken. Leerlingen van basis en kader lopen óók in klas vier nog stage.

Als je mavo gaat doen, krijg je zelfs de kans om in het buitenland (Duitsland of Engeland) stage te lopen.

Leerlingen van havo en vwo lopen geen stage, maar krijgen door meeloopdagen de kans om zich te oriënteren op een studierichting.

Stage lopen is een prachtige manier van leren en ervaring opdoen, zonder in de schoolbanken te zitten. Mooi toch? Stage is leuk en leerzaam!

 

Visie LOB schoolbreed

 

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding vindt plaats gedurende de jaren dat de leerling op school verblijft. De decaan wandelt deze jaren met de leerling mee om dat proces in goede banen te leiden. Er worden keuzes door de leerling gemaakt, waarbij we de volgende loopbaancompetenties onderscheiden: kwaliteitenreflectie, motievenreflectie, werkexploratie, loopbaansturen en netwerken *).

De decaan van mavo/havo/vwo begeleidt de leerling hierin meer of minder, afhankelijk van de ontwikkeling en de behoefte van de leerling. Binnen het vmbo-bk doet voornamelijk de mentor dit. Keuzes worden door de leerling gemaakt, het proces wordt door de decaan bewaakt. De omgeving van de leerling (de school) moet ook loopbaanbewust gemaakt en gehouden worden.

 

*) Naar: Kuypers A.C.T., Breng beweging in je loopbaan 2015. Zie voor een toelichting ook: http://www.talentinontwikkeling.org/kuijpers-loopbaancompetenties.html