Wat is LWOO?

 

Lwoo staat voor leerweg ondersteunend onderwijs. Deze ondersteuning bestaat uit het bieden van veel duidelijkheid en structuur aan leerlingen die dit nodig hebben. De klassen zijn kleiner dan gemiddeld, waardoor er meer persoonlijke aandacht is. Verder is er regelmatig overleg tussen lwoo-docenten waarin het welbevinden en de resultaten van de leerlingen besproken worden. Er zijn korte lijntjes tussen ouders, leerlingen en docenten. Leerlingen kunnen gebruikmaken van huiswerkbegeleiding of persoonlijke begeleiding bij leer-, gedrags- en/of sociaal-emotionele problematiek. Verder is er (vaak) een onderwijsassistent op de afdeling, bij wie leerlingen terecht kunnen. 

De lwoo-ondersteuning verschilt per locatie

Gorinchem

De ondersteuning bestaat in de onderbouw uit kleinere klassen van maximaal 15 leerlingen. De leerlingen volgen de meeste lessen in een afgesloten gang, in prikkelarme lokalen. Er is een eigen aula waar leerlingen pauze kunnen houden en een time-outvoorziening. Verder is er een onderwijsassistent aanwezig op de afdeling, bij wie leerlingen terecht kunnen.

De ondersteuning voor de bovenbouw bestaat vooral uit begeleiding op leer-, gedrags- en/of sociaal-emotionele problematiek door de onderwijsassistenten, time-outvoorziening en het huiswerkuur. In overleg met de mentor wordt gekeken wat een leerling nodig heeft. Leerlingen kunnen niet meer gebruikmaken van de afdeling als pauzeplek.

 

Zaltbommel

In de onderbouw hebben leerlingen een plaats in een kleine klas van maximaal 12 à 13 leerlingen. De lwoo-docenten in Zaltbommel geven vaak meerdere vakken aan de klassen, zodat leerlingen met minder verschillende docenten te maken hebben. Ze hebben hun eigen lokaal waar de meeste lessen gegeven worden. Tijdens de instructies zitten leerlingen in het midden van het lokaal. Bij zelfstandig werken of het maken van toetsen kunnen ze plaatsnemen in rustige werkruimtes. Docenten werken met een vast lesschema dat elke les terugkomt. 

Voor wie is het?

Deze ondersteuning wordt geboden aan leerlingen met leer-, gedrags- en/of sociaal-emotionele problematiek met leerachterstanden die vallen binnen de lwoo-criteria. Op de Gomarus wordt de ondersteuning alleen gegeven aan de leerwegen basis en kader van het vmbo. In Gorinchem zijn twee lwoo-klassen waarin leerlingen van zowel basis als kader zitten. In Zaltbommel is één lwoo-klas, met alleen leerlingen op basisniveau. De kaderleerlingen zitten in een reguliere klas, maar kunnen buiten de klas wel lwoo-ondersteuning krijgen.

Voor deze leerlingen geldt bij de aanmelding op de Gomarus een intakeprocedure waar gekeken wordt of de lwoo-ondersteuning passend is en of er inderdaad sprake is van deze leerachterstanden. Wanneer dit het geval is, wordt er een lwoo-indicatie toegewezen. Deze indicatie geeft het recht op begeleiding wanneer de leerling dit nodig heeft.

Contact

Voor meer informatie over deze leerweg kunt u contact opnemen met de instroomcoördinatoren:

Zaltbommel: mw. Al Dawood-van der Spek – mmaldawood@gomarus.nl

Gorinchem: mw. Hoogenboom-Versluis – mahoogenboom@gomarus.nl