Breed onderwijsaanbod op de Gomarus

 

De Gomarus is een reformatorische scholengemeenschap met een breed onderwijsaanbod. De school heeft 2 vestigingen: in Gorinchem en in Zaltbommel.

De vestigingen hebben een verschillend onderwijsaanbod. De vestiging in Zaltbommel is een onderbouwlocatie. Op de vestiging in Gorinchem bieden we ook onderwijs voor de bovenbouw. Hieronder een overzicht van de verschillende leerwegen op de beide locaties.

 

De onderbouw kent verschillende heterogene klassen. In het eerste jaar kunnen leerlingen worden geplaatst in de volgende klassen: vwo (v), havo (h), mavo (vmbo-t), vmbo-k (k) of vmbo-b (b), eventueel met de mogelijkheid tot lwoo. Om organisatorische redenen kan het zo zijn dat er een combinatieklas komt. Dat kan een vwo-havo (vh) klas, een havo-mavo (hm) klas of een kader-basis (kb) klas zijn. In de eerste en tweede klas wordt bij het tweede rapport een (voorlopig) advies opgesteld over de meest geschikte vervolgroute.

Het is ons streven om leerlingen zodanig op te leiden dat ze met een diploma de school kunnen verlaten. Het is daarom belangrijk hen zo snel mogelijk op het goede niveau te plaatsen waar ze hun talenten zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Het advies van de basisschool is van groot belang voor ons, omdat de groepsleerkrachten de leerling kennen en goede instrumenten in huis hebben om een advies te geven.

We plaatsen leerlingen op het niveau dat de basisschool adviseert. Het advies van de basisschool is dus leidend! Leerlingen met een gemengd advies plaatsen we meestal op het hoogste niveau. In de combinatieklassen wordt lesgegeven op het hoogste niveau. Leerlingen krijgen dus de kans om te laten zien dat ze het hogere niveau aankunnen!