Dyslexie

Leerlingen met dyslexie hebben moeite met lezen en/of spellen. Wanneer leerlingen met een dyslexieverklaring op de Gomarus komen, krijgen leerlingen en ouders een gesprek met de dyslexiebegeleider om de schoolpas in te vullen: van welke faciliteiten willen leerlingen gebruikmaken en welke verplichtingen hebben zij?

Rond de voorjaarsvakantie vindt er nogmaals een gesprek plaats met de dyslexiebegeleider en de leerling uit klas 1, om te vragen hoe het gaat. Om zelfstandigheid van leerlingen te bevorderen, vinden we het belangrijk dat signalen over het niet goed reageren op de dyslexieverklaring door vakdocenten worden gemeld bij de mentor of de dyslexiebegeleider door de leerling en/of de ouders. Alle leerlingen worden aan het begin van klas 1 gescreend.

Voldoet een leerling niet aan een landelijk gehanteerde norm, dan wordt gekeken naar de geboden begeleiding op de basisschool. Die bepaalt mede of er een begeleidingstraject start óf dat de leerling direct aan een diagnostisch onderzoek kan deelnemen. De school heeft hiervoor contacten met IWAL. De kosten hiervan zijn voor rekening van de ouders. In hogere leerjaren kan de school geen screening aanbieden, maar dienen de ouders bij vermoedens van dyslexie zelf een onderzoek te initiëren.