Havo/vwo+

Op de locatie in Gorinchem bieden we het Shakespeareprogramma aan waarbij leerlingen in een daarvoor speciaal gevormde klas worden geplaatst. Deze vorm is in Zaltbommel niet haalbaar. Daarom hebben we het plusprogramma opgesteld, dat mogelijk maakt dat leerlingen toch aan leuke uitdagende projecten kunnen werken.

De leerlingen kunnen kiezen uit drie verschillende mogelijkheden die naast het normale lesprogramma komen te staan. Daarnaast zijn er meerdere wedstrijden waar ze aan mee kunnen doen. De leerlingen mogen deels tijdens de les en deels buiten de les om aan deze projecten werken. De voorwaarde voor deelname is dat de leerling er goed voor staat en dat er thuis en met de mentor over gesproken is.

Anglia

De leerlingen worden voorbereid op een officieel internationaal gecertificeerd diploma. Dit Anglia-diploma voldoet aan de Europese referentiekaders en is een kwalitatieve meerwaarde voor het cv van de leerlingen. Anglia is een programma waarbij de leerling op zijn/haar eigen niveau aan Engels kan werken. De leerlingen krijgen een instaptoets om hun niveau te bepalen. In de lessen Engels zal door de docent Engels de nodige aandacht worden besteed aan de te oefenen stof. De leerling werkt in principe in eigen tempo en zelfstandig het boek door. De leerling wordt begeleid door zowel de eigen docent Engels alsook door mevrouw P. Bijl. Meer informatie is te vinden via: http://anglianetwork.eu.

De aanmelding verloopt via mw. Bijl en de docenten Engels. De kosten van deelname zijn voor rekening van de school.

Spaans

Via Cervantes uit Utrecht kunnen we op school een cursus Spaans aanbieden. Een Spaans sprekende docent (die ook Nederlands spreekt) zal de leerlingen 1,5 uur per week lesgeven in het Spaans. De totale tijdsbesteding is ongeveer 3 uur per week. Een minimum van zes leerlingen is nodig om deze cursus te starten, omdat er behoorlijke kosten mee gemoeid zijn. De school is bereid het merendeel hiervan te betalen. Daarnaast vragen we u een bijdrage van € 200,- te leveren. De cursus loopt van november tot april en wordt afgesloten met het behalen van een certificaat waar het behaalde niveau op staat.

Niveau
A1 (volgens de richtlijnen van het Europees Referentiekader).
Er wordt aandacht besteed aan schrijven, lezen, luisteren en spreken. De lessen zijn geheel in het Spaans.
 
Lesmateriaal
We werken met het lesboek Gente hoy 1. Daarnaast zal er materiaal worden gebruikt ter voorbereiding op het DELE examen A1 escolar.
 
Certificaten en diploma´s
Het Instituto Cervantes werkt volgens de competentieniveaus van het Europees Referentiekader. Na afloop van de cursus ontvangt de leerling een certificaat van het bereikte niveau. Het is voor leerlingen wel verplicht om aan de afsluitende test deel te nemen. Leerlingen kunnen vrijwillig inschrijven voor het DELE A1 escolar examen in november. Ze krijgen hiervoor verlof van school. Leerlingen zijn echter niet verplicht om aan het DELE examen deel te nemen.

Verrijkingsprojecten (Bureau Talent)

Bureau Talent
Bureau Talent biedt projecten aan waar leerlingen zelfstandig aan kunnen werken. Al tien jaar voorziet Bureau Talent scholen in Nederland van kwaliteit verrijkingsmateriaal voor cognitief talent. Het is voor leerlingen die de gewone stof goed aankunnen en extra uitdaging kunnen gebruiken. De projecten van Bureau Talent bestrijken onderwerpen uit alfa-, bèta-, gamma- en deltavakken: van Chinese Cultuur en Sterrenkunde tot Ondernemen en Beweging van de Mens.
 
Opzet voor onze school in Zaltbommel
Alle leerlingen van het havo en vwo krijgen het aanbod om een project te doen. De voorwaarde is dat ze er cijfermatig goed voorstaan en zelfstandig kunnen werken onder lichte begeleiding. Leerlingen werken voor een periode van elf weken zelfstandig aan een project. De leerlingen worden gekoppeld aan een docent voor inhoudelijke vragen. Het zelfstandig werken kan in de mediatheek en ook onder begeleiding op donderdag vanaf het 1e-3e uur in een lokaal. Er kunnen in een cursusjaar twee blokken van elf weken worden gedaan. Een leerling kan dus twee projecten afronden. Na het 1e project wordt er besloten of de leerling een 2e project mag doen. Na afloop van de twee projectrondes zal het geheel worden afgesloten met een avond waarop de leerlingen alle projecten aan het thuisfront laten zien. Periode 1 is vanaf november t/m januari. Periode 2 is van februari tot juni. De presentatieavond is vervolgens eind mei of begin juni.

Overige projecten/wedstrijden

Bovenstaande extra uitdagingen zijn natuurlijk niet verplicht. Het is een aanbod dat we verzorgen, omdat we merken dat sommige leerlingen het erg leuk vinden zelf ergens helemaal voor te gaan en deze extra uitdaging ook nodig hebben. Het is ook gewoon goed wanneer leerlingen alle tijd nodig hebben om alles goed voor school te doen. Er komen dit jaar nog heel wat mogelijkheden voor leuke uitdagingen. Deze projecten of wedstrijden zijn iets beter behapbaar en zullen gedurende dit jaar worden aangeboden door een docent of de mentor. Wat kunnen de leerlingen verwachten? De Beverwedstrijd, een schaakchallenge, de kangoeroewedstrijd bij wiskunde en de voorleeswedstrijd bij Nederlands. Ook komt er een project bij muziek, waarbij door een groep leerlingen uit verschillende klassen samen een concert georganiseerd en gegeven zal worden.

Heeft u vragen over het havo/vwo+-programma voor dit jaar? Stuur gerust een mail naar dhr. A.J. Verrips: ajverrips@gomarus.nl.