Havo/vwo+ Zaltbommel

 

Sommige leerlingen hebben behoefte aan extra uitdaging. Op de locatie in Gorinchem bieden we het Shakespeare-programma aan, waarbij leerlingen in een daarvoor speciaal gevormde klas worden geplaatst. Deze vorm van extra uitdaging is in Zaltbommel niet haalbaar. Daarom hebben we het plusprogramma opgesteld, wat mogelijk maakt dat leerlingen toch aan leuke uitdagende projecten kunnen werken.


De leerlingen kunnen kiezen uit verschillende mogelijkheden die naast het normale lesprogramma komen te staan. Ook zijn er meerdere wedstrijden waar ze aan mee kunnen doen. De leerlingen mogen deels tijdens de les en deels buiten de les aan deze projecten werken. Voorwaarde voor deelname is dat de leerling er goed voor staat en dat er thuis en met de mentor over gesproken is. De verschillende vormen van uitdaging vinden verspreid over het jaar plaats. De projectdocent geeft aan wanneer het project zal plaatsvinden.

Anglia

De leerlingen worden voorbereid op een officieel internationaal gecertificeerd diploma. Dit Anglia-diploma voldoet aan de Europese referentiekaders en is een kwalitatieve meerwaarde voor het CV van de leerlingen. Anglia is een programma waarbij leerlingen op hun eigen niveau aan Engels kunnen werken. De leerlingen krijgen een instaptoets om hun niveau te bepalen. De leerling werkt in principe in het eigen tempo en zelfstandig het boek door. De leerling wordt begeleid door mevrouw Bijl. Meer informatie via: https://www.anglia.nl/
Aanmelding verloopt via mw. Bijl. De kosten van deelname zijn voor rekening van de school.

Verrijkingsprojecten (Bureau Talent)

Bureau Talent

Bureau Talent biedt projecten aan waar leerlingen zelfstandig aan kunnen werken. Al tien jaar voorziet Bureau Talent scholen in Nederland van kwaliteitsverrijkingsmateriaal voor cognitief talent. Het is bedoeld voor leerlingen die de gewone stof goed aan kunnen en extra uitdaging kunnen gebruiken. De projecten van Bureau Talent bestrijken onderwerpen uit alfa-, bèta-, gamma- en deltavakken: van Chinese Cultuur en Sterrenkunde tot Ondernemen en Beweging van de Mens. Alle onderwerpen vindt u op deze website: Talentprojecten (bureautalent.nl)


Opzet voor onze school in Zaltbommel
Alle leerlingen van locatie Zaltbommel krijgen het aanbod om een project te doen. De voorwaarde is dat ze er cijfermatig goed voorstaan en zelfstandig kunnen werken onder lichte begeleiding. Leerlingen werken voor een periode van 11 weken zelfstandig aan een project. De leerlingen krijgen begeleiding van de Bureau-Talentbegeleider mw. Hoogenboom - Stuij. Er kunnen in een cursusjaar twee blokken van elf weken gedaan worden. Een leerling kan dus twee projecten afronden. Na het eerste project wordt er besloten of de leerling een tweede project mag doen. Als een leerling een project goed afrondt, krijgt de leerling als beloning een halve dag vrij. De kosten zijn voor rekening van school.

 

Aterliergroep

In de ateliergroep krijgen leerlingen van klas 2 t/m 4 van alle niveaus de kans en de ruimte om vrij kunstwerken te maken. Denk aan: schilderen, tekenen, fotograferen, illustreren, kleien, ruimtelijk werken, enz. Ze kiezen daarvoor zelf een thema uit en proberen verschillende technieken in 2D en 3D, zodat ze hun eigen stijl en creativiteit leren ontwikkelen. Het heeft wel de voorkeur dat het een kunstwerk wordt dat binnen de school tentoongesteld kan worden en dat een link heeft met onze identiteit.

De ateliergroep vindt één keer in de drie weken plaats. Leerlingen mogen meedoen als zij gemotiveerd zijn, goede cijfers hebben voor de vakken waar zij eventueel bij wegblijven en toestemming hebben van de vakdocent(en).

Eureka!Cup

De Eureka!Cup is een landelijke ontwerpwedstrijd met technologische en (natuur)wetenschappelijke vraagstukken voor jongeren uit leerjaar 1 t/m 3 van vwo. Samen met bedrijven en overheidsinstellingen worden ontwerpopdrachten ontwikkeld die enerzijds zo realistisch mogelijk zijn (het bedrijf is hier zelf ook mee bezig) en anderzijds aansluiten op de belevingswereld van jongeren. De wedstrijd is in eerste instantie op school. De winnende teams uit klas 1,2 en 3 kunnen naar gezamenlijk naar de Eurekaday. Dit is een leuke dag waar het project gepresenteerd wordt voor de jury en er een winnaar wordt gekozen. Dit is al een aantal keren gelukt door de Gomaristen!

De ontwerpvraagstukken worden in de vorm van lesmateriaal aangeboden. In dit lesmateriaal wordt uitgegaan van de didactiek van ontwerpend leren. Ontwerpend leren is een cyclisch proces waarbij verschillende stappen een aantal malen worden doorlopen. De leerlingen doen onderzoek naar het vraagstuk, ze worden aangemoedigd innovatieve ideeën te bedenken en ze werken uiteindelijk hun oplossing uit. De Eureka!Cup is een vakoverstijgend project. De leerlingen leren niet alleen de ontwerpcyclus toepassen, maar ze worden bijvoorbeeld ook gestimuleerd in taal, rekenen en sociale vaardigheden. Daarnaast draagt het bij aan de creatieve en cognitieve ontwikkeling van leerlingen. Aanmelden kan via Dhr. Van Soolingen (avansoolingen@gomarus.nl). Maximaal 20 leerlingen.

Project Space Challenge

Techniek met een knipoog naar de ruimtevaart
Programmeren is een must voor de toekomst. Met dit project ga je daar kennis mee maken. Centraal staat de Perseverance, een voertuig wat rondrijdt op Mars.


Omschrijving Project
Via zelfbouw, besturing en programmering gaat de leerling één of meerdere opdrachten uitvoeren, met als uiteindelijk resultaat een werkstuk, een volbrachte opdracht of een afgelegde route. Ook wordt een verdiepend thema over de ruimtevaart bestudeerd, uitgezocht, onderzocht en gepresenteerd.


Achtergrond
De leerling gaat zich verdiepen in de besturingstechniek en robotica en gaat aan de slag met het zelf in elkaar zetten van een robot (Lego Mindstorms EV3, Lego Spik Prime of Lego Mindstorms Inventor) om een missie uit te voeren met behulp van de ‘Space Challenge’.


Doelen
Kennismaking met de besturingstechniek/ programmeerwereld. Het bouwen en programmeren van een robot.


Planning
Dit project gaat in de 2e helft van het schooljaar van start.

 

WRO LEGO Robot wedstrijd

Programmeren met een Lego Robot!

“Ontwikkelaars hebben oplossingen gecreëerd voor slimme systemen (smart systems) die werken zonder menselijke interventies. Het gevolg hiervan is dat steeds meer dingen in onze huizen automatisch gereguleerd worden, we krijgen “smart homes.” Denk aan een slimme thermostaat, die bijvoorbeeld signaleert wanneer er niemand thuis is, en dan de verwarming laag zet. Of aan verlichting met sensoren, die het licht automatisch aan en uit schakelen. In de toekomst zullen onze smart homes wellicht onderhouden en bestuurd worden door autonome bewegende robots. Deze robots zullen geprogrammeerde instructies volgen.
De missie van dit jaar is het ontwerpen van een robot die oude lampen vervangt door “smart lights.” De robot moet nieuwe lampen (de smart lights) uit de opslag halen en ze naar verschillende kamers in het gebouw brengen. Ook moet de robot de oude lampen naar het afval brengen. Op deze manier kan de robot het verlichtingssysteem in het gebouw moderniseren en energie helpen besparen. Je kunt meedoen met een team van 3 personen. Doorgaans is de wedstrijd op een zaterdag in Juni. Deelname is mogelijk vanaf de 2e helft van het schooljaar. Tegen die tijd krijgen jullie een mail van dhr. T.J. van de Werken om je aan te melden. Dit doe je door te reageren met cc naar je ouders en je mentor. Zie voor meer informatie de site van WRO.

 

 

Wiskunde D

In de onderbouw heeft uw kind maar één soort wiskunde, maar in de bovenbouw moet er gekozen worden tussen wiskunde A,B of C. Wiskunde D is een extra vak; het is net wat moeilijker en laat de hersens kraken over wiskundige problemen. Om er echt een goed beeld van te krijgen, kan uw zoon/dochter het beste eens binnenlopen om de boeken te bekijken. In de onderbouw is er nu de mogelijkheid om alvast te starten met dit vak. Dit betekent dat er in klas 2 alvast wat onderwerpen uit 4vwo behandeld worden die nodig zijn om wiskunde D te kunnen begrijpen. Vervolgens gaat uw zoon/dochter in klas 3 aan de slag met de eerste hoofdstukken van wiskunde D.
Hoe gaat het als uw zoon/dochter wiskunde D gaat doen? Uw zoon/dochter meldt zicht aan bij mevr. M.M. Loeve-het Lam (Gorinchem) of mevr. D.G. van Haaften (Zaltbommel). Zij gaan in overleg met de leerling, mentor en wiskunde docent om te bepalen óf dit wat voor hem/haar is en hoe ze hem/haar het beste kunnen begeleiden. Vervolgens krijgt hij/zij de mogelijkheid om versneld de gewone wiskunde hoofdstuk door te werken, zodat hij/zij tijd overhoudt om met klasgenoten aan wiskunde D te werken. Het zal dus grotendeels onder schooltijd plaatsvinden, hoewel het nodig kan zijn dat uw kind zichzelf wat extra huiswerk opgeeft…

Overige projecten/Wedstrijden

Bovenstaande extra uitdagingen zijn natuurlijk niet verplicht. Het is een aanbod wat we verzorgen omdat we merken dat sommige leerlingen het erg leuk vinden zelf ergens helemaal voor te gaan en deze extra uitdaging ook nodig hebben. Het is ook gewoon goed wanneer leerlingen alle tijd nodig hebben om alles goed voor school te doen. Er komen dit jaar nog heel wat mogelijkheden voor leuke uitdagingen. Deze projecten of wedstrijden zijn iets beter behapbaar en zullen gedurende dit jaar aangeboden worden door een docent of de mentor. Denk bijvoorbeeld aan de kangoeroewedstrijd bij wiskunde.


Heeft u vragen over het havo/vwo+ programma voor dit jaar? Stuur gerust een mail naar ondergetekende whoogenboom@gomarus.nl


Met vriendelijke groet,


W. Hoogenboom - Stuij Docent/Bureautalentbegeleider/hb-coach