Shakespeare (vwo+)

Gaven erkennen en gebruiken

Met het onderwijs op de Gomarus willen we onze leerlingen uitdagen, inspireren en begeleiden. Daarbij houden we oog voor de verschillende kenmerken en behoeften van groepen en individuen. Vanuit deze overtuiging bieden we ook passend onderwijs aan leerlingen met een bovengemiddelde intelligentie.
Bij onderwijs aan leerlingen met een bovengemiddelde intelligentie komt in het hedendaagse onderwijs de term excellentie op ons af. Deze term is niet waardenvrij en leidt binnen onze school tot debat. De letterlijke betekenis van het woord excellentie staat haaks op het Bijbelse mensbeeld. Daarnaast wordt excellentie vereenzelvigd met prestatiedrang. Bovendien zou het benadrukken van cognitieve excellentie mogelijk leiden tot het idee dat intelligenter ook ‘beter’ is.
 
Wij zien intelligentie echter als een gave van God. God schenkt onze leerlingen gaven, die zij zo goed mogelijk moeten gebruiken tot eer van de Gever. Vanuit een Bijbelse visie duiden wij dit als rentmeesterschap van gaven. Om leerlingen in staat te stellen hun gaven te gebruiken, is het allereerst belangrijk dat wij als school hun gaven erkennen. Ook is het nodig dat zij zelf tot de erkenning van hun gaven komen. In de derde plaats willen we onze leerlingen leren hun intelligentie niet slechts in te zetten om hun eigen kennis te vergroten, maar juist ook om dienstbaar te kunnen zijn aan anderen.
 
Op basis van deze uitgangspunten krijgen leerlingen met een bovengemiddelde intelligentie op het vwo de gelegenheid om naast het reguliere onderwijsprogramma extra uitdagende programma’s en projecten te doen. Dit onderwijsaanbod draagt de naam Shakespeare, vernoemd naar de grootste Engelse schrijver ooit: William Shakespeare. Zijn creativiteit staat symbool voor ons programma: geef creativiteit de ruimte en laat je verrassen door de resultaten!

Doelstelling

De gaven van leerlingen met een bovengemiddelde intelligentie worden erkend en gebruikt (goed rentmeesterschap). Lees verder

Doelgroep

Wij gebruiken voor leerlingen met een bovengemiddelde intelligentie de term ‘meerbegaafden’. Lees verder

Shakespeareklassen

In iedere jaarlaag van de onderbouw vwo wordt minimaal één Shakespeareklas samengesteld. Lees verder

Contact

Neem bij vragen contact op via Shakespeare@gomarus.nl.