Havo/vwo

 

Havo

Het programma van de havo duurt vijf jaar. Leerlingen krijgen tijdens de eerste drie jaar een vastgesteld pakket aan vakken en lessen. Daarmee leggen ze een basis om in de bovenbouw een profiel te kunnen kiezen met daarin vakken waar ze verder mee willen gaan richting een vervolgopleiding. Daarnaast volgen ze een aantal verplichte vakken. Van havoleerlingen verwachten we interesse in de leerstof en een zekere mate van zelfstandigheid. In het eerste jaar gaan we natuurlijk helpen om grip te krijgen op de leerstof en de aanpak. Daarna moeten leerlingen geleidelijk aan meer zelfstandig oppakken.

 

Vwo

Ben je kritisch? Ben je nieuwsgierig? Wil je graag weten waarom en hoe de dingen gebeuren? Dat zijn dingen die passen bij een vwo-leerling. Op de Gomarus willen we je helpen om dieper na te denken en verder te ontwikkelen. Als je bij ons op het vwo komt, bereiden we je in zes jaar voor op het wetenschappelijk onderwijs. Die zes jaar is natuurlijk een heel eind. Laten we daarom eerst maar eens in de eerste klas starten. Maar wel met het doel om na je vwo verder te kunnen gaan met onderzoeken of verder studeren. Leerlingen op het vwo hebben veel inzicht, naast het nodige doorzettingsvermogen. Een aantal vwo-leerlingen heeft behoefte aan iets extra’s. De Gomarus biedt dat aan in de vorm van Shakespeare-onderwijs. Dat is projectonderwijs gericht op vwo’ers.

Bovenbouw havo/vwo

Een havoleerling heeft naast zijn intellectuele aanleg ook vaak een praktische inslag. Met deze opleiding kun je doorstromen naar het hbo. Ook is het mogelijk over te stappen naar het vwo. Het vwo bereidt leerlingen voor op een universitaire studie. Een vwo-leerling is geïnteresseerd in de diepere achtergronden van diverse onderwerpen. Van vwo-leerlingen verwachten we dat ze zelfstandig grote en complexe stukken leerstof kunnen verwerken. Het bovenbouwprogramma bestaat uit een algemeen deel, een profieldeel en een vrij deel. Alle bovenbouwjaren zijn examenjaren. Dit betekent dat vanaf het vierde leerjaar cijfers meetellen voor het schoolexamen. Samen met het centraal examen moet dit het gewenste diploma opleveren. Om recht te doen aan de verschillende interesses en capaciteiten van de leerling en om een goede aansluiting op het hbo/wo te waarborgen, bieden we profielen aan met veel diepgang (Natuur & Techniek en Cultuur & Maatschappij) en profielen met een meer brede vorming en grotere variëteit (Natuur & Gezondheid en Economie & Maatschappij). We hechten veel waarde aan onderlinge samenhang van de vakken binnen een profiel.

Aansluiting onderbouw-bovenbouw

Met name in havo 4 ervaren de leerlingen de overgang van onder- naar bovenbouw als behoorlijk groot. Dit is niet helemaal te voorkomen. Leerlingen in hogere leerjaren gaan in hun leerproces steeds meer eigen verantwoordelijkheid leren dragen. Mocht een leerling deze verantwoordelijkheid en/of het leren plannen niet zelfstandig aankunnen, dan biedt de mentor hulp. Tegelijk kunnen we als de resultaten tegenvallen hulp bieden met een verbetertraject. Als de resultaten tegenvallen, worden ouders en leerling voor een gesprek op school uitgenodigd. In overleg met ouders, leerling, mentor en teamleider wordt een verbetertraject afgesproken, variërend van een aantal studie-uren op school tot het inschakelen van een extern huiswerkbureau.